«انسان سالکِ صدرایی»: بازخوانی رهیافت‌ چندوجهی ملاصدرا به سلوک انسان
«انسان سالکِ صدرایی»: بازخوانی رهیافت‌ چندوجهی ملاصدرا به سلوک انسان

رضا رضازاده؛ زهرا جلیلیان

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 157-180

چکیده
  ملاصدرا در آثار برجسته خود به طور گسترده و ثابت به مسئلۀ انسان و سیر تعالی او ‌پرداخته است. «انسان سالک»، محور نظریه‌ی او در این باب را تشکیل می‌دهد که در ساختمان معنایی حکمت صدرایی از بسامد و اهمیت ...  بیشتر
فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی
فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی

رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 33-50

چکیده
  از آنجا که زبان،‌ اندیشه و واقعیّت در ارتباط نزدیک باهم قرار دارند، هرگونه حکمی‌که در حیطۀ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی صادر شود، بازتاب و پیامدی ‌نیز در فلسفۀ زبان دارد. در این مقاله کوشش کرده‌ایم تا ...  بیشتر