نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

از آنجا که زبان،‌ اندیشه و واقعیّت در ارتباط نزدیک باهم قرار دارند، هرگونه حکمی‌که در حیطۀ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی صادر شود، بازتاب و پیامدی ‌نیز در فلسفۀ زبان دارد. در این مقاله کوشش کرده‌ایم تا از راه بررسی مبانی و لوازم فلسفۀ زبانی برخی از ادلّۀ وجود ذهنی ملاصدرا، نظریة او را دربارة معنا استخراج کنیم. به نظر می‌رسد که نظریة معنای ملاصدرا قرابت زیادی با نظریات تصوری معنا دارد؛ چون مطابق پیش‌فرض‌های ملاصدرا در ادلّۀ وجود ذهنی، معنای یک گزاره، همان تصوّر یا تصدیقی است که گزاره بر آن دلالت دارد؛ معنا، موجودی ذهنی است؛ الفاظ برای معانی وضع شده‌اند؛ زبان، تصویرِ عالم واقع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy of Mulla Sadra and Theory of Meaning: a Semantical Research on Some Arguments on Mental Existence Theory

نویسندگان [English]

  • reza reza zadeh 1
  • kazem mosa khani 2

1 Ilam University

2 Ilam University

چکیده [English]

Since the language, thought and reality are closely tied together, any statement on the realm of epistemology and ontology also implicates some statement in the philosophy of language. Accordingly, the study of epistemology and ontology of the past philosophers reveals their principles of the philosophy of language. This paper seeks to examine Mulla Sadra’s arguments of mental existence, based on which to reveal his view on the theory of meaning. According to results obtained in the study of Premises taken by arguments of mental existence, it seems that Mulla Sadra’s theory of meaning is similar to ideational theory of meaning. Because in his opinion, the meaning of a statement is the assumption or judgment the statement implies; the meaning is the mental existing; words are legislate for meanings; language portraits the world.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental existence
  • philosophy of language
  • theory of meaning
  • Mulla sadra