دیالکتیک تثلیث در رابطه سکولار خدا و جهان
دیالکتیک تثلیث در رابطه سکولار خدا و جهان

سیدحمید طالب زاده؛ فاطمه دلاوری پاریزی

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 171-192

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32201

چکیده
  پرسش از رابطه خداوند و جهان، در طول تاریخ فلسفه، پرسشی همواره مهم و حیاتی بوده است. این رابطه گاه رابطه‌ای جدی و آن به آن و متصل و گاه منفصل و اصطلاحا سکولار است. در این نوشتار تلاش شده که بر مبنای فلسفه ...  بیشتر
گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل
گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل

مصطفی زالی؛ سید حمید طالبزاده

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 37-74

چکیده
  هگل در جای جای فلسفه خویش از امر مطلق، روح مطلق و ایده مطلق سخن می‌گوید و از آن به بنیان وحدت هستی و معرفت و مفهوم و واقعیت یاد می‌کند. اما نزاعی کلیدی در تفسیر حقیقت این امر شکل می‌گیرد: آیا مقصود هگل ...  بیشتر