نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت
نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت

بهرام علیزاده

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 247-275

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38511

چکیده
  آزمایش‌های لبیت –علی‌الادعا- نشان می‌دهند که فرآیندهای ناآگاهانه مغزی، قبل از آنکه از آنها باخبر شویم، تصمیم‌های ما را شکل می‌دهند. برخی بر اساس این مطالعات تجربی مدّعی شده‌اند که ما فاقد اراده ...  بیشتر