تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس
تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس

محمد رضا ارشادی نیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-34

چکیده
  نظریه‌پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیۀ حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنۀ حکمت‌پردازی است. پس از صدرا، در همۀ ادوار این مهم دنبال شده و  آقاعلی ...  بیشتر
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 23-36

چکیده
  ابن عربی معاد را هم روحانی و هم جسمانی می‌داند. از نظر وی، ماهیت حقیقی معاد و حشر، جمع شدن نفوس جزیی در نفس کلّی است. معاد جسمانی نیز دارای دو کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است. زیرا حشر جسم بهشتیان ...  بیشتر