نقش فلسفه در رستگاری از نظر افلاطون
نقش فلسفه در رستگاری از نظر افلاطون

فاطمه بختیاری

دوره 12، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 367-384

https://doi.org/10.30470/phm.2022.543965.2125

چکیده
  رستگاری همواره مفهوم مورد التفات اکثر ادیان و مکاتب فکری در طول تاریخ بوده است. افلاطون نیز به عنوان متفکری مؤسس در این باب‌اندیشیده و بررسی‌اندیشه او در این باب مورد پژوهش مقاله حاضر بوده است. یافته‌های ...  بیشتر
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 7-22

چکیده
  چه سرنوشتی در آخرت در انتظار پیروان سایر ادیان خواهد بود؟ آیا سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان تابع نحوه‌ی عملکردشان در دنیا است یا این‌که سرنوشت اخروی آنها بدون ارتباط با اعمال دنیویشان، دوزخ خواهد بود؟ ...  بیشتر