نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چه سرنوشتی در آخرت در انتظار پیروان سایر ادیان خواهد بود؟ آیا سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان تابع نحوه‌ی عملکردشان در دنیا است یا این‌که سرنوشت اخروی آنها بدون ارتباط با اعمال دنیویشان، دوزخ خواهد بود؟ هدف این مقاله بررسی سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی است. دیدگاه‌های اصلی در بحث را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود: 1- انحصارگرایی مذهبی 2- انحصارگرایی دینی 3- شمول گرایی و 4- کثرت‌گرایی.
دیدگاه کثرت‌گرایی در باب نجات، بدین معنا که، پیروان همه ادیان به‌طور برابر اهل نجاتند؛ در میان متکلمان اسلامی قائلی ندارد. این پژوهش نشان خواهد داد که اکثر متکلمان در این بحث، انحصارگرا هستند. اما غالب متکلمان انحصارگرا هم با این‌که صریحاً، پیروان دین یا مذهب خود را اهل نجات و غیر آن را اهل هلاکت معرفی کرده‌اند اما در آراء و عقاید کلامی آنان به اصولی برخورد می‌کنیم که حداقل نشان از شمول‌گرایی دارد که با مبنای آنها یعنی انحصارگرایی مغایرت خواهد داشت. علی‌رغم این‌که در هر زمانی یک دینِ حق وجود دارد و پیروان راستین آن اهل نجاتند، پیروان سایر ادیان نیز مشروط به شرایطی میتوانند نجات یابند و رحمت و لطف و عفو الهی ایجاب می‌کند که واجدان ایمان و عمل صالح و غیرمعاندان از رستگاری اخروی بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Other-Worldly Fate of Non-Muslims from Islamic Theologians' Point of View

چکیده [English]

Whether the fate of non-Muslims is alike the fate of Muslims and they will go to Heaven or Hell according to their good or evil deeds or their fate will be going to Hell, whatever their deeds may be? The purpose of this paper is to analyze the Muslim theologians' viewpoints on the other-worldly fate of non-Muslims. The view points of Muslim theologians on the issue can be divided into four viewpoints:1- Sectarian exclusivism; 2-religious exclusivism; 3-religious inclusivism; 4- religious pluralism.
According to this research, we could not find anyone among Islamic theologians as Pluralist . Although the exclusivist theologians often regard the followers of their religion as the only saved people of religion, there are some principles in their views, which are not consistent with their exclusivism.
Finally, in this paper, it will be shown that although there is at any time only one true religion, nevertheless the other religions' followers will be saved under certain conditions; and Gods' grace requires that others get to other-worldly happiness as well.
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Other-worldly fate
  • Salvation
  • the people of Book
  • faith
  • the right act
  • Islamic theologians