بررسی تطبیقی نظریه خطای جان مکی و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی
بررسی تطبیقی نظریه خطای جان مکی و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

سید مهدی کشمیری؛ محمدرضا امینی

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1402، ، صفحه 531-568

https://doi.org/10.30470/phm.2022.550034.2191

چکیده
  مقالة حاضر کوششی‌ است در راستای تبیین و تطبیق دو نظریة فرااخلاقی «خطا» و «ادراکات اعتباری» ازسوی جان مکی و علامه سیدمحمدحسین طباطبایی. این مقاله که از حیث روش تحقیق به روش کتابخانه­ای انجام ...  بیشتر
خطاهای نظریة خطای جان مکی
خطاهای نظریة خطای جان مکی

مهدی اخوان؛ سید مهدی کشمیری؛ حامد مرآتی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 145-171

چکیده
  این مقاله می‌کوشد آرای فرااخلاقی فیلسوف اخلاق معاصر جی. ال. مکی (موسوم به نظریۀ خطا) را توصیف و تحلیل و نهایتاً سنجش انتقادی کند. نظرات فرااخلاقی و موضع شکاکانه مکی در خصوص احکام و گزاره‌های اخلاقی نیز، ...  بیشتر