لَری لاودن و استقراء بدبینانه
لَری لاودن و استقراء بدبینانه

جواد اکبری تختمشلو

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 103-134

چکیده
  واقع‌گرایان، با تکیه بر برهان «معجزه ممنوعِ» خود، می‌گویند که بهترین تبیین برای موفقیت فوق‌العادۀ تئوری‌های علمی این است که آنها (تقریباً) صادق هستند؛ اما لَری لاودن، با انتشار مقاله‌ای در سال ...  بیشتر