موضوعِ محاورۀ سوفسطائی: سوفسطائی یا فیلسوف؟ بررسی دیدگاه هایدگر در درسگفتار سوفسطائیِ افلاطون
موضوعِ محاورۀ سوفسطائی: سوفسطائی یا فیلسوف؟ بررسی دیدگاه هایدگر در درسگفتار سوفسطائیِ افلاطون
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 93-119

چکیده
  مشهور است که افلاطون در آغاز محاورۀ سوفسطایی و محاورۀ سیاستمدار وعده می‌دهد که می‌خواهد سه محاوره به نام‌های سوفسطایی، سیاستمدار و فیلسوف بنویسد. دو محاورۀ اول نوشته می‌شود و اکنون در دسترس است؛ اما ...  بیشتر
نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر
نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر

سعید انواری

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 93-120

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36298

چکیده
  در فلسفة اسلامی از قاعدة عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک (امتناع انطباع کبیر در صغیر) جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت تصاویر جزئی بینایی و خیالی (صور مقداری) استفاده شده است. سپس از طریق اثبات غیرمادی ...  بیشتر
عقلانیتِ اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل
عقلانیتِ اخلاقی زیستن از نگاه تامس نیگل
دوره 2، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 95-121

چکیده
  با فرض آنکه عقلانیت ممیزه‌ی آدمی و مؤلفه‌ی مطلوب اوست؛ و نیز با فرض اینکه رفتارهای به ظاهر دیگرنگرانه و اخلاقی از او سر می‌زند، آیا اخلاقی زیستن عقلانی است؟ آیا اخلاقی زیستن با اقتضای عقلانیت سازگار ...  بیشتر
گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی
گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی

محمود صوفیانی؛ محسن باقرزاده مشکی باف

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-132

https://doi.org/10.30470/phm.2019.109776.1631

چکیده
  کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن‌ها می‌پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می‌شوند. ...  بیشتر
ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل
ضرورت گذارهای روح در پدیدارشناسی هگل

امین شاه‌وردی؛ محمد مشکات

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 103-124

چکیده
  در این مقاله، ادعای هگل مبنی بر ضرورت گذارهای روح در مواقف پدیدارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا معنای مورد نظر وی از ضرورت این گذارها مورد پژوهش قرار گیرد. برای این منظور نخست به اجمال معانی ...  بیشتر
نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی
نوآوری نگرش علامه خفری پیرامون کلام الهی

محمد عباس زاده جهرمی؛ معصومه امیری

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100285.1543

چکیده
  کلام الهی یکی از مسائل مهم و جنجال‌برانگیز در دانش کلام و آغازگر شکل‌گیری این دانش بوده است. پیرامون این موضوع در بین مسلمانان دو دیدگاه کلی مطرح شده است: متکلمین امامیه و معتزله غالبا کلام الهی را لفظی، ...  بیشتر
کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس
کاربست آموزه صرافت وجود در اثبات و تبیین وحدت وجود در دیدگاه آقاعلی مدرس

محمدرضا ارشادی نیا

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1400، ، صفحه 105-130

https://doi.org/10.30470/phm.2020.122988.1764

چکیده
  آموزه‌ صِرف‌الوجود از ابتکارات فلسفه اسلامی است، که در تاریخ فلسفه به ویژه حکمت متعالیه جایگاه پرنمودی دارد. حکمای متعالی با کاربست آن در مراحل مقدماتی توحید وجوب را به وحدت حقیقیه حقه و در مراحل نهایی ...  بیشتر
تأویلات حِکمی حکیم سبزواری از مطهرات (مطالعه موردی آب)
تأویلات حِکمی حکیم سبزواری از مطهرات (مطالعه موردی آب)

طاهره کمالی زاده

دوره 12، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 107-129

https://doi.org/10.30470/phm.2022.535961.2043

چکیده
  سبزواری یکی از حکمای تاثیر گذار دوره قاجار است. ویژگی روش حِکمی سبزواری که در روش تأویلی او نیز تأثیر گذار بوده است، همراهی حکمت متعالیه و حکمت اشراق است. وی در یک تغییر روشی در صدد است تا با تفسیر باطنی ...  بیشتر
بررسی مفهوم‌ و مدلول شرم: مقایسه‌‌ی برخی از مهمترین دیدگاه‌های روان‌شناختی‌ با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی
بررسی مفهوم‌ و مدلول شرم: مقایسه‌‌ی برخی از مهمترین دیدگاه‌های روان‌شناختی‌ با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی

جلیل اعتماد؛ حسین د باغ؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 109-143

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32207

چکیده
  مفهوم سازی شرم یکی از مباحث چالش‌برانگیز در تحقیقات روان‌شناختی است. چالش‌ مفهوم‌پردازی شرم در فرهنگ‌های شرقی و به طور خاص در فرهنگ ایرانی-اسلامی موجبات ابهام قابل توجهی را هم برای اندیشمندان حوزه‌ی ...  بیشتر
مبانی کیهان‌شناسی فارابی
مبانی کیهان‌شناسی فارابی

بتول احمدی؛ قاسم پورحسن

دوره 12، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 115-144

https://doi.org/10.30470/phm.2022.530057.1991

چکیده
  کیهان‌شناسی فارابی یکی از ابعاد فلسفه فارابی است که بازتابی از جهان‌بینی وی است. فارابی نخستین فیلسوف اسلامی است که در مورد کیهان نظریه منسجم و مدونی را تدوین کرد که الگو و مبنائی برای کیهان‌شناسی در ...  بیشتر
حل شبهه تعارض‌آفرینی مفهوم «بی رویت» در تعریف سنتی اخلاق بر اساس الگوی چهار مؤلفه‌ای اخلاق‌ورزی
حل شبهه تعارض‌آفرینی مفهوم «بی رویت» در تعریف سنتی اخلاق بر اساس الگوی چهار مؤلفه‌ای اخلاق‌ورزی
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 117-142

چکیده
  اخلاق در تعریف سنتی، ملکات نفسانی دانسته می‌شود که سبب صدور فعل «بدون رویت» یعنی بدون نیاز به فکر، سنجش و درنگ می‌شود. قید «بی‌رویت» این پندار را به میان می‌‌آورد که رفتار اخلاقی، امر اختیاری ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه اریک ج. ویلنبرگ در کتاب ارزش و فضیلت در جهان بدون خدا
بررسی و نقد دیدگاه اریک ج. ویلنبرگ در کتاب ارزش و فضیلت در جهان بدون خدا

حسین عبادتی؛ سید احمد فاضلی

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1402، ، صفحه 127-159

https://doi.org/10.30470/phm.2022.526792.1975

چکیده
  ویلنبرگ در کتاب " ارزش و فضیلت در جهان بدون خدا" طبیعت‌گرایی را به عنوان یک روایت بی‌خدا از گیتی در مدنظر قرار داده است. او ابتدا بی‌معنایی زندگی در شرایط نبود خدا را با چهار روایت معرفی و سپس با استعانت ...  بیشتر
معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 71-82

چکیده
  یکی از مسائل مهم در اخلاق پزشکی چگونگی بیان خبر بد به بیمار ازسوی پزشک است. سئوال این است که معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار چیست؟ علمای اخلاق، معیار کذب را یکی از این چهار گزینه دانسته‌اند: 1) خبر ...  بیشتر
غرب و غرب‌زدگی در اندیشه دکتر داوری؛ با تکیه بر ملاحظات اخذ و اقتباس مقولات غرب جدید
غرب و غرب‌زدگی در اندیشه دکتر داوری؛ با تکیه بر ملاحظات اخذ و اقتباس مقولات غرب جدید
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 75-88

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات اندیشه دکتر داوری، غرب و غرب‌زدگی و شرایط مواجهه و اخذ و اقتباس از غرب است. وی در نگاه کلی گرایانه خود غرب را دارای هویتی می‌داند که در مواجهه با آن نمی توان گزینشی عمل کرد و مثلاً ...  بیشتر
نقد و بررسی نظریه‌ی اولویت دموکراسی بر فلسفه )تقدم آزادی بر حقیقت)در اندیشة ریچارد رورتی
نقد و بررسی نظریه‌ی اولویت دموکراسی بر فلسفه )تقدم آزادی بر حقیقت)در اندیشة ریچارد رورتی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 87-111

چکیده
  رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی (therapeutic philosopher) به نقد مقولات مختلف فلسفی و نقد دسته بندی های مختلف میان علوم مبادرت ورزد.او که خود را نه در مقام یک فیلسوف بلکه درمقام یک نقادادبی معرفی ...  بیشتر
ارزیابی منطقی جایگاه اصول اعلامیۀ حقوق بشر در حقوق و اخلاق
ارزیابی منطقی جایگاه اصول اعلامیۀ حقوق بشر در حقوق و اخلاق
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 95-125

چکیده
  در پژوهش حاضر نگارنده کوشیده است از خاستگاهی منطقی، نسبت اخلاق، حقوق و منشور جهانی حقوق بشر را روشن نماید. گزاره‌های ارائه‌شده از جانب انسان‌ها، بر دو گونۀ کلی «توصیفی» و «تجویزی»اند. اصول ...  بیشتر
بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)
بازخوانی برهان نبوت سینوی بر اساس نظریه اعتبار علامه طباطبایی (ره)

فرزانه ذوالحسنی؛ علی وکیلی

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 95-119

https://doi.org/10.30470/phm.2020.105133.1576

چکیده
  چکیده: در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ابتدا برهان نبوت سینوی در آثار ابن سینا مرور می شود و سپس تحلیل بدیع علامه طباطبایی از آن براساس نظریه اعتبار عرضه می گردد. از نظر ابن سینا انسان موجودی مدنی بالطبع ...  بیشتر
رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 97-133

چکیده
  در نگارش تاریخ علم تا نیمة دوم قرن بیستم رویکردی درون‌گرایانه غلبه داشت. بر اساس این رویکرد وظیفة مورخ این است که تاریخ عقلانی نظریه‌ها را بنویسد و نشان دهد که تاریخ علم، تاریخ انباشت یافته‌ها و ابداعات ...  بیشتر
تحلیلی فلسفی از منشأ فرهنگ و امکان تغییر و برنامه‌ریزی برای آن
تحلیلی فلسفی از منشأ فرهنگ و امکان تغییر و برنامه‌ریزی برای آن
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 99-118

چکیده
  می‌توان برای فرهنگ به‌معنای فلسفی و خاص کلمه، هم منشأیی غیربشری و هم منشأیی بشری درنظر گرفت. بدین معنا که گونه‌ای از فرهنگ به‌همراه مؤلّفه‌ها و عناصر تشکیل دهندۀ آن،‌به‌طورذاتی غیر بشری و بنابراین ...  بیشتر
مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 101-128

چکیده
  با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی‌اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر ...  بیشتر
گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ
گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ

علی رضا آزادی؛ حمیده ایزدی نیا

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 101-127

چکیده
  گادامر پیش‌داوری‌ها را شرط امکان فهم می‌داند؛ اما دخالت پیش‌داوری‌ها در فهم، به معنای ذهنی و دلخواهانه ‌شدن فهم و دیالوگی نبودن آن نیست که یک رابطة یک‌سویه، به مثابة تحمیل ذهنیت و معنای خودمان بر ...  بیشتر
بررسی تحلیلی تطوّر مفهوم نفس از افلاطون تا ملاصدرا
بررسی تحلیلی تطوّر مفهوم نفس از افلاطون تا ملاصدرا

ملیحه صابری نجف آبادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 102-125

چکیده
  در حالیکه افلاطون، بر اساس اعتقادش به جهان ایده ها، نفس را مربوط به جهانی دیگر و امری مفارق از بدن معرفی می کند، ارسطو که توجه خود را به تفحص و چگونگی کارکرد واقعی موجودات این جهان معطوف داشته، بر نظر ورزی ...  بیشتر
لَری لاودن و استقراء بدبینانه
لَری لاودن و استقراء بدبینانه

جواد اکبری تختمشلو

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 103-134

چکیده
  واقع‌گرایان، با تکیه بر برهان «معجزه ممنوعِ» خود، می‌گویند که بهترین تبیین برای موفقیت فوق‌العادۀ تئوری‌های علمی این است که آنها (تقریباً) صادق هستند؛ اما لَری لاودن، با انتشار مقاله‌ای در سال ...  بیشتر
آیا هنوز دربارهی واقعیت و صدق چیزی برای گفتن هست؟
آیا هنوز دربارهی واقعیت و صدق چیزی برای گفتن هست؟
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 107-129

چکیده
  فیلسوف آمریکایی هیلاری پاتنم (متولد 1926) در دهه‌های اخیر نویسنده‌ی بزرگی در زمینه‌ی فلسفه‌ی ذهن، فلسفه‌ی زبان و فلسفه‌ی شناخت بوده است. پاتنم که در ابتدا مدافع روی‌کردی «کارکردگرایانه» به ذهن ...  بیشتر
چالش‌های «آزادی» در کاوش‌های «میل» و «فِینبرگ»
چالش‌های «آزادی» در کاوش‌های «میل» و «فِینبرگ»

شیرزاد پیک حرفه

دوره 7، شماره 19 ، اسفند 1396، ، صفحه 107-142

چکیده
  جوئل فِینبرگ فیلسوفی پیش‌رو در فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست معاصر است. او شیوه نگاه مردم را به بسیاری از مسایل دگرگون کرد و نظام قضایی آمریکا، در نیم قرن اخیر، بیش و پیش از هر نظریه‌ای، تحت تأثیر نظریه او ...  بیشتر