بازتفسیر مفهوم رخدادِ از آنِ خودکننده نزد هایدگر با تکیه بر مفهوم تفکر
بازتفسیر مفهوم رخدادِ از آنِ خودکننده نزد هایدگر با تکیه بر مفهوم تفکر

حسین قسامی؛ محمد اصغری

دوره 7، شماره 19 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-35

چکیده
  این پژوهش برآن است تا با واکاوی مفهوم رخدادِ از آن خودکننده در فلسفه‌ی هایدگر، تفسیری تازه از آن ارائه دهد. برای این منظور سه اثر از هایدگر، که نماینده‌ی سه رویکرد وی به مفهوم رخداد است، مورد توجه خواهد ...  بیشتر
شرطی لزومی در منطق جدید
شرطی لزومی در منطق جدید

اسداله فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 7-46

چکیده
  فارابی و ابن‌سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده‌اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام ...  بیشتر
رویکرد الگو‌محور در فهم چیستی دو دستگاه متافیزیکی: افلاطون و ارسطو
رویکرد الگو‌محور در فهم چیستی دو دستگاه متافیزیکی: افلاطون و ارسطو
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 7-34

چکیده
  دستگاه‌های متافیزیکی، بخشی مهم و قابل توجه ازمجموعه تاریخ فلسفه را به خود اختصاص داده‌اند. یک پرسش اساسی در مورد نظام‌های متافیزیکی کلاسیکی می‌تواند این باشد که آیا می‌توان الگو ومدل کلی و واحدی را ...  بیشتر
معرفت‌شناسی در نظام فلسفی دکارت و سهروردی
معرفت‌شناسی در نظام فلسفی دکارت و سهروردی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 7-25

چکیده
  دکارت در رأس فیلسوفانی است که مسأله شناخت را با روشی نظام مند دنبال می‌کند و تمام سعی خود را به کار می‌بندد تا از روشهای پیشنهادیش  تمام شناخت ها را  استنتاج نموده  و بدینوسیله  به معرفت یقینی ...  بیشتر
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 7-22

چکیده
  چه سرنوشتی در آخرت در انتظار پیروان سایر ادیان خواهد بود؟ آیا سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان تابع نحوه‌ی عملکردشان در دنیا است یا این‌که سرنوشت اخروی آنها بدون ارتباط با اعمال دنیویشان، دوزخ خواهد بود؟ ...  بیشتر
آیا فایده‌گرایی، همان لذت‌گرایی است؟ بررسی دیدگاه بنتام و میل
آیا فایده‌گرایی، همان لذت‌گرایی است؟ بررسی دیدگاه بنتام و میل
دوره 2، شماره 6 ، تیر 1389، ، صفحه 7-32

چکیده
  اگر قائل به تقسیم موضوعات مربوط به فلسفه‌ی‌ اخلاق، به سه شاخه‌ی اخلاق توصیفی؛ هنجاری یا دستوری؛ و اخلاق تحلیلی یا فرااخلاق باشیم، بی‌گمان نظریه‌ی نتیجه‌گرایی و وظیفه‌گرایی را باید زیرمجموعه‌ی ...  بیشتر
رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 7-26

چکیده
  نور فره (خُرّه )، نوری است که از عالم نورانی بر نفوس کامل نوری اشراق کرده، بدان نفوس تأیید و رأی بخشیده و سبب ریاست صاحب آن بر دیگران می شود و نوری است که معطی تأیید است و مؤید مشروعیت حکومت. از سویی حقیقت ...  بیشتر
تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 7-27

چکیده
  مقاله حاضر در زمینۀ اخلاق هنجاری است که تلاش دارد نظریه‌ای نو دربارۀ معیار درستی و نادرستی اعمال ارائه دهد. تقریرهای سنّتی نظریه‌های نتیجه‌گرایی (که معیار درستی عمل را خوبی نتایج آن می‌داند) و وظیفه‌گرایی ...  بیشتر
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  مکتب کیوتو به عنوان تنها فلسفۀ معاصر ژاپن، با الهام از اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان غربی مثل هگل، نیچه و هایدگر، همتراز با مکاتب بزرگ فلسفی جهان قد علم کرده است. پایه‌گذار ...  بیشتر
بررسی مفاهیم «غنی» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا
بررسی مفاهیم «غنی» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 7-20

چکیده
  اصطلاح «فقیر» و «غنی» نخستین‌بار در مباحث دینی، کلامی و عرفانی مطرح شد. پس از آن برخی فلاسفۀ مسلمان نیز این عناوین را در فلسفه وارد کرده، به تحلیل آن‌ها پرداخته‌اند. «غنی مطلق» از نظر ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی و نقد دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن است. در این تحقیق با روش توصیفی- انتقادی، نخست فلسفۀ شخص‌گرایی‌ معرفی گردیده، سپس دیدگاه اصالت زمان شخص‌گرای برایتمن و چیستی شخص بررسی ...  بیشتر
تأثیر اعتقادات فلسفی ابن‌سینا بر غزالی در تجرد نفس
تأثیر اعتقادات فلسفی ابن‌سینا بر غزالی در تجرد نفس
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 9-31

چکیده
  غزالی در دوره‌ای از تاریخ فکر و اندیشۀ اسلامی زندگی می‌کند که بسیاری از متفکران در رویکرد کلامی خود، داد و ستد‌های گونه‌گونی با فلسفه به نمایش می‌گذارند. در این ایام بیشتر متکلمان با بهره‌گیری از ...  بیشتر
نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان دین مغرب زمین
نقد و بررسی برهان معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان دین مغرب زمین
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 9-41

چکیده
  خداباوران معجزه را دلیلی برای اثبات وجود خدا می‌دانند. در طرف مقابل، خداناباوران نقدهایی علیه دلالت‌گری معجزه بر اثبات وجود خدا مطرح می‌کنند که بیشتر به وقوع پیوستن تاریخی معجزات را محل تردید قرار ...  بیشتر
الگوشناسی نگارش الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة با تکیه بر مباحث عام وجود
الگوشناسی نگارش الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة با تکیه بر مباحث عام وجود

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 9-31

چکیده
  کتاب الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، از اوّلین تالیفات صدرالمتألّهین است. این کتاب دارای تمام ابواب فلسفی است و صدرالمتألّهین تا آخر عمر خویش در بخش‌های مختلف آن دخل‌وتصرف نموده‌است. ...  بیشتر
تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس
تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس

محمد رضا ارشادی نیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-34

چکیده
  نظریه‌پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیۀ حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنۀ حکمت‌پردازی است. پس از صدرا، در همۀ ادوار این مهم دنبال شده و  آقاعلی ...  بیشتر
کلام الهی، زبان و فاهمۀ بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)
کلام الهی، زبان و فاهمۀ بشری در حکمت صدرایی (با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی)

محمود قیوم زاده

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 11-37

چکیده
  ارتباط انسان با خدا در حالی که یکی مخلوق و بسیار محدود و دیگری خالق و نامتناهی است، یکی از چالشهای فکری و فلسفی جدّی بشر بوده و هست و دیدگاهها و نظریات گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. با توجه به مبانی ...  بیشتر
تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن
تحلیل نظریۀ ذهن بسط‌یافته و لوازم آن

احمد پورقاسم شادهی؛ رضا اکبری؛ امیر عباس علی زمانی

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 11-35

چکیده
  نظریۀ ذهن بسط­یافته را در سال 1998 اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفۀ ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون‌گرایی در محتوا به برون‌گرایی ...  بیشتر
تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت
تأملی در تبیین فیلسوفان اسلامی از تلازم بین ماده و صورت

محمد مهدی کمالی؛ حسین غفاری

دوره 8، شماره 20 ، شهریور 1397، ، صفحه 11-40

https://doi.org/10.30470/phm.2018.32205

چکیده
  از دیدگاه بیشتر فیلسوفان اسلامی جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده اولی است که هر یک در وجود خود به دیگری نیازمند بوده و متلازم با یکدیگرند. اگر ماده موجود نباشد، صورت نمی‌تواند موجود شود؛ زیرا صورت حال در ...  بیشتر
خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن
خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن

زهرا سرکارپور؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 8، شماره 21 ، دی 1397، ، صفحه 11-44

https://doi.org/10.30470/phm.2019.34349

چکیده
  فیلسوفان در پاسخ به این سؤال که چگونه حالات ذهنی خودمان را می دانیم، تبیین های متعددی ارائه کرده اند.کسام در پاسخ به این سؤال، نظریه استنتاج گرایی را مطرح کرده است. به اعتقاد او بر خلاف آنچه شهوداً احساس ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا
بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

قاسم کاکایی؛ محبوبه جباره ناصرو

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 11-41

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36295

چکیده
  مرگ از مسائل مشترک همه‌ی انسان‌ها است. بررسی تطبیقی این مسأله از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا، گامی مؤثر در راستای فهم ما از مرگ‌اندیشی است. آگوستین با توجه به آموزه‌های مسیحی، به ویژه تعالیم پولس، مرگ ...  بیشتر
تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه
تبیین ناسازگاری‌های هستی‌شناسانه نوخاسته‌گرایی و فیزیکالیسم؛ و پیشنهاد یک موضع جدید نوخاسته‌گرایانه

مسعود طوسی سعیدی؛ سید حسن حسینی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 11-42

https://doi.org/10.30470/phm.2019.102292.1553

چکیده
  در این مقاله نخست، فیزیکالیسم، بر اساس پیشنهاد دیوید لویس، و از طریق به کاربردن مفهوم فرارویدادگی تعریف می‌گردد. پس از آن، توضیح داده می‌شود که از میان دیدگاه‌های متنوع نوخاسته‌گرایانه، تعداد معدودی ...  بیشتر
بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی
بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی

کاظم راغبی؛ محمد محمد رضایی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 11-42

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38502

چکیده
  یکی از مهم ترین براهین اثبات وجود خداوند، استدلال جهان شناختی ست. تقریر های سنتی استدلال جهان شناختی، که مبتنی بر اصل علیّت و اصل جهت کافی است، همواره چالش های فراوانی را پیش روی خود داشته است. از این رو، ...  بیشتر
نقد و بررسی دو نظریه انکار صفات حق‌تعالی و عینیت صفات با ذات از منظر فخر رازی
نقد و بررسی دو نظریه انکار صفات حق‌تعالی و عینیت صفات با ذات از منظر فخر رازی

امیرحسین منصوری نوری؛ مسعود زین العابدین؛ علی قنواتی؛ عین الله خادمی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1400، ، صفحه 11-40

https://doi.org/10.30470/phm.2020.128698.1811

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش اصلی که: «فخر رازی چه نوع رابطه‌ای را بین ذات و صفات الهی معرفی می-نماید؟» شکل گرفته است، علت انتخاب فخر رازی نگاه غیر خطی او و پرداختن و احیاناً تمایل او ...  بیشتر
سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه طوسی از آن
سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه طوسی از آن

مریم جاوید؛ زهره توازیانی؛ شهناز شایان فر

دوره 12، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 15-40

https://doi.org/10.30470/phm.2021.520819.1928

چکیده
  بحث اوضاع فلکی و موقعیت ستارگان و همچنین نحوه قرار گرفتن آن‌ها و متعاقباً سعدی و نحسی روزها مسأله‌ای است که از دیرباز توجه مردم را به خود جلب کرده است. بسیاری از مردمان بر این باورند ک اوضاع فلکی نقش تعیین‌کننده ...  بیشتر