سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
سرنوشت اخروی غیرمسلمانان از دیدگاه متکلمان اسلامی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 7-22

چکیده
  چه سرنوشتی در آخرت در انتظار پیروان سایر ادیان خواهد بود؟ آیا سرنوشت اُخروی غیرمسلمانان تابع نحوه‌ی عملکردشان در دنیا است یا این‌که سرنوشت اخروی آنها بدون ارتباط با اعمال دنیویشان، دوزخ خواهد بود؟ ...  بیشتر
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 23-36

چکیده
  ابن عربی معاد را هم روحانی و هم جسمانی می‌داند. از نظر وی، ماهیت حقیقی معاد و حشر، جمع شدن نفوس جزیی در نفس کلّی است. معاد جسمانی نیز دارای دو کیفیت متفاوت برای بهشتیان و دوزخیان است. زیرا حشر جسم بهشتیان ...  بیشتر
تربیت عرفانی از دیدگاه سهروردی
تربیت عرفانی از دیدگاه سهروردی
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 37-56

چکیده
  با توجه به رشد فزاینده‌ی انگیزه‌های عرفانی در جوانان، که سبب رشد مسلک‌ها و دیدگاه‌های نابخردانه گردیده است، این مقاله به دنبال بررسی دیدگاههای عرفانی برآمده است. بدین جهت دیدگاه عرفانی سهروردی را ...  بیشتر
تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 57-70

چکیده
  کل رویکرد کپرنیکی کانت به فلسفه از مفهوم ذهن و قوای خاص آن سرچشمه می‌گیرد. کانت در نقد اول میان سه قوه‌ی اصلی ذهن، یعنی حس، فاهمه و ادراک نفسانی تمایز قائل می‌شود و بر تمایز میان کاربرد استعلائی و تجربی ...  بیشتر
معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 71-82

چکیده
  یکی از مسائل مهم در اخلاق پزشکی چگونگی بیان خبر بد به بیمار ازسوی پزشک است. سئوال این است که معیار صدق و کذب در ارتباط پزشک و بیمار چیست؟ علمای اخلاق، معیار کذب را یکی از این چهار گزینه دانسته‌اند: 1) خبر ...  بیشتر
پارادوکس‌های تأیید
پارادوکس‌های تأیید
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، صفحه 83-108

چکیده
  یکی از مباحث مهم معرفت‌شناسی، بحث استقراء، انشاء حکم کلی از مشاهده مصادیق جزئی و ارائه شواهد و قرائن خوب برای تأیید آن است. مسأله این است که برای تأیید یک حکم کلی به چه تعداد و با چه کیفیتی از شواهد و قرائن ...  بیشتر