نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وجود تنوع دینی  در حوزه مطالعات دینی، از مسائل مهمی است که محققین این حوزه ضرورتا به آن توجه دارند. این مطالعه باطرح  مباحثی نظیر حقانیت ادیان ،نجات پیروان ادیان ورویکردپیروان یک دین به مطالعه پیرامون ادیان می پردازد.وجود این سؤالات در باب ادیان و تلاش برای پاسخ‌گویی به آن‌ها، بحث در زمینه ادیان را که پلورالیزم دینی از آن جمله است،ضرور ی می سازد.یکی از عمده‌ترین مباحث در این زمینه، بحث تکافؤادله در حقانیت ادیان است که در طول تاریخ حامیان و دافعانی داشته است،ابن حزم متکلم اندلسی در کتاب خود، تحت عنوان الفصل فی‌الملل و الاهواء و النحل بخشی را تحت عنوان «من قال بتکافؤادله» به این بحث اختصاص داده است. وی ضمن تقسیم بندی سه گانه خود قاِئلین به تکافو ادله را به سه گروه تقسیم نموده وبه بررسی نظریات آن ها می پردازد.ابن حزم ضمن اعتقاد به تحریف تورات و انجیل ، تنها دین راستین  را اسلام و یگانه راه رستگاری و نجات را در پیروی از آیین اسلام  می داند .  این تحقیق بر آن است که ضمن بررسی نظریات ابن حزم به بررسی بستر تاریخی آن در حوزه  ادیان بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Equivalence of Reasons in the Truth of Religions from Ibn Hazm of Andalusia's Point of View

چکیده [English]

In Religious Studies, religious diversity is an issue which has been of a particular significance for researchers in the field. This study addresses the questions of the Truth of religions, salvation of the followers of a particular religion, and their attitudes towards the various approaches in the field. These are some of questions that are essential for religious pluralism. One of the major issues in the field is the equivalence of reasons in the truth of religions. Historically speaking, this issue has had supporters and opponents. In his book, Alfesal Va Neha  Valahval, Ibn Hazm of Andalusia devotes a Section called "Who Are the Announcers for Equality” to address this problem. He divides the Announcers into three groups and examines their theories. Ibn Hazm believes that only the distorted versions of the Torah and the Bible are now available. He regards Islam to be the only true religion and the only way to salvation. This research discusses theories of Ibn Hazm and also explores the historical context of the three religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equivalence of Reasons - Ibn Hazm of Andalusia - The Truth of Religions - Pluralism