رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
رابطه نور فرّه با نور عصمت از دیدگاه شیعی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 7-26

چکیده
  نور فره (خُرّه )، نوری است که از عالم نورانی بر نفوس کامل نوری اشراق کرده، بدان نفوس تأیید و رأی بخشیده و سبب ریاست صاحب آن بر دیگران می شود و نوری است که معطی تأیید است و مؤید مشروعیت حکومت. از سویی حقیقت ...  بیشتر
تحلیل اعتبار و ارزش معرفتی برهان‌های امکان و وجوب نزد ابن سینا و ملاصدرا
تحلیل اعتبار و ارزش معرفتی برهان‌های امکان و وجوب نزد ابن سینا و ملاصدرا
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 27-43

چکیده
  برهان امکان و وجوب که گاهی به اختصار از آن به برهان "امکان" تعبیر می شود، یکی از استوارترین براهین عقلی بر اثبات وجود خداوند است. این برهان، در میان حکمای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و از آن، به عنوان ...  بیشتر
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 45-66

چکیده
  «عدالت» صفت نیکویی است که موصوفهای متعددی به آن تعلق می‌گیرند. این موصوفها به سه دسته‌ی کلی شخص انسانی، وضع اجتماعی و جامعه قابل تقسیم هستند. هر یک از این موصوفها دارای شرایط و ویژگیهای خاصی هستند ...  بیشتر
تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 67-86

چکیده
  وجود تنوع دینی  در حوزه مطالعات دینی، از مسائل مهمی است که محققین این حوزه ضرورتا به آن توجه دارند. این مطالعه باطرح  مباحثی نظیر حقانیت ادیان ،نجات پیروان ادیان ورویکردپیروان یک دین به مطالعه پیرامون ...  بیشتر
نقد و بررسی نظریه‌ی اولویت دموکراسی بر فلسفه )تقدم آزادی بر حقیقت)در اندیشة ریچارد رورتی
نقد و بررسی نظریه‌ی اولویت دموکراسی بر فلسفه )تقدم آزادی بر حقیقت)در اندیشة ریچارد رورتی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 87-111

چکیده
  رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی (therapeutic philosopher) به نقد مقولات مختلف فلسفی و نقد دسته بندی های مختلف میان علوم مبادرت ورزد.او که خود را نه در مقام یک فیلسوف بلکه درمقام یک نقادادبی معرفی ...  بیشتر
رهیافت معرفت شناسی به عالم برزخ و عالم خیال از دیدگاه ابن عربی
رهیافت معرفت شناسی به عالم برزخ و عالم خیال از دیدگاه ابن عربی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 113-139

چکیده
  ابن عربی، برزخ را به معنای حدّ فاصل بین دو چیز می داند که معرفت آن امری عقلانی است امّا وجود آن امری خیالی است. وی مراتب وجودیِ برزخ را به برزخ نزولی (اعیان ثابته) و برزخ صعودی (برزخ پس از مرگ) تقسیم می کند.به ...  بیشتر
مبانی انسان شناسی شیخ اشراق و تأثیر آن در حقوق بشر
مبانی انسان شناسی شیخ اشراق و تأثیر آن در حقوق بشر
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 141-161

چکیده
  انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می‌پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می‌پردازد که فرهنگ‌های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می‌کنند. حقوق بشر به معنای ...  بیشتر
نظریه‌ی امر الهی از دیدگاه ویلیام اُکام
نظریه‌ی امر الهی از دیدگاه ویلیام اُکام
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 163-184

چکیده
  نظریه‌ی امر الهی از جمله نظریات بحث‌انگیز در فلسفه‌ی اخلاق بوده که در دوران معاصر نیز همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. در دوران معاصر، این نظریه از جهات مختلف معناشناختی، معرفت‌شناختی و وجودشناختی ...  بیشتر
نمود اندیشه‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران مورد مطالعه: تکریم مهمان
نمود اندیشه‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران مورد مطالعه: تکریم مهمان
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، صفحه 185-203

چکیده
       برطبق آیات و روایات اسلامی، تکریم مهمان به معنای گرامی‌داشتن، کریم گفتن، عزیز و ارجمند شمردن کسی که وارد خانه کس دیگری می‌شود. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه‌های سنتی در ایران، می‌توان ...  بیشتر