نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایه‌داری متأخر در کنار افزایش تولید، بالا بردن سطح رفاه عمومی، گسترش امکانات و فرصت‌ها، و دموکراتیک کردن هر چه بیش‌تر جامعه، حداکثر کنترل را با حداکثر آزادی‌هایی که تاکنون در تاریخ بشر روی داده است، همراه کرده و به کمک فرهنگ مصرف‌گرایی، جوامعی سیال با نظام‌های سیاسی باثبات به ارمغان آورده است. در این مقاله ضمن تعریف مصرف‌گرایی به سیستمی با فیدبک (بازخورد) مثبت، نشان خواهیم داد که چگونه سرمایه‌داری با گره زدن هویت اجتماعی به مصرف و تبدیل آن به مسابقه‌ای تسلیحاتی، کنترل آن را به عنوان یک نظم نشانه در دست می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Production of Consumption

چکیده [English]

The later capitalism, along with increasing the productions, raising the level of general welfare, spreading possibilities and opportunities, and the more democratizing of society, brings together the most control and the most liberty has ever seen in the history. By the consumerism it provides fluid societies, with firm political systems. In this article by introducing consumerism as a system with positive feedback, I’d show how capitalism by relating social identity to consumption and changing it to an arms race, controls it as an order of signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • consumerism
  • Arms Race
  • Fluid Coding
  • Controlling