تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
تقریری جدید از وظیفه‌گرایی نتیجه‌گرا
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 7-27

چکیده
  مقاله حاضر در زمینۀ اخلاق هنجاری است که تلاش دارد نظریه‌ای نو دربارۀ معیار درستی و نادرستی اعمال ارائه دهد. تقریرهای سنّتی نظریه‌های نتیجه‌گرایی (که معیار درستی عمل را خوبی نتایج آن می‌داند) و وظیفه‌گرایی ...  بیشتر
بررسی خاطره، وفاداری و نوع‌شناسی اخلاقی یا استفاده از کارکردهای یونگی ذهن
بررسی خاطره، وفاداری و نوع‌شناسی اخلاقی یا استفاده از کارکردهای یونگی ذهن
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 30-47

چکیده
  یکی از مسائل اصلی در فلسفه اخلاق، پرسش از وسعت و شدت دترمینیزم در بروز رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی در انسانها می‌باشد. مطالعه دترمینیزم در حوزه ارزشهای اخلاقی چه برای تفکری که به آزادی در حوزه عمل و گزینش ...  بیشتر
نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
نقش محبت در زندگی اخلاقی از منظر حکمت متعالیه
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 49-81

چکیده
  عرفا و حکما در تعریف محبّت، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. اغلب متکلمان و فیلسوفان بر این باورند که محبّت قابل تعریف نیست. نگارنده در این مقاله کوشیده است براساس حکمت متعالیه و دیدگاه ملاصدرا به ...  بیشتر
تولید مصرف
تولید مصرف
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 83-98

چکیده
  سرمایه‌داری متأخر در کنار افزایش تولید، بالا بردن سطح رفاه عمومی، گسترش امکانات و فرصت‌ها، و دموکراتیک کردن هر چه بیش‌تر جامعه، حداکثر کنترل را با حداکثر آزادی‌هایی که تاکنون در تاریخ بشر روی داده ...  بیشتر
تحلیلی فلسفی از منشأ فرهنگ و امکان تغییر و برنامه‌ریزی برای آن
تحلیلی فلسفی از منشأ فرهنگ و امکان تغییر و برنامه‌ریزی برای آن
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 99-118

چکیده
  می‌توان برای فرهنگ به‌معنای فلسفی و خاص کلمه، هم منشأیی غیربشری و هم منشأیی بشری درنظر گرفت. بدین معنا که گونه‌ای از فرهنگ به‌همراه مؤلّفه‌ها و عناصر تشکیل دهندۀ آن،‌به‌طورذاتی غیر بشری و بنابراین ...  بیشتر
مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
مفهوم همبستگی در اندیشه‌ی ریچارد رورتی
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، صفحه 119-142

چکیده
  رورتی در تلاش است به عنوان یک فیلسوف تحلیلی، در بستر اندیشه‌ای پسامدرنی و با نگاهی پراگماتیکی که به واژگان‌ و زبان دارد، به ساختار شکنی مسائل مختلف فلسفه مبادرت ورزد. بدین منظور، او تمام معرفت‌شناسی ...  بیشتر