نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مکتب کیوتو به عنوان تنها فلسفۀ معاصر ژاپن، با الهام از اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان غربی مثل هگل، نیچه و هایدگر، همتراز با مکاتب بزرگ فلسفی جهان قد علم کرده است. پایه‌گذار این مکتب نیشیدا کیتارو است و دو شاگرد معروف او یعنی تانابه و نیشیتانی همانند نیشیدا با تلفیق اندیشه‌های شرق و غرب، فلسفۀ خاص خود را به جهانیان عرضه نمودند. در این مقاله پس از معرفی اجمالی این مکتب، به ریشه‌های غربی آن پرداخته‌ شده است. هگل‌گرایی، کی‌یرکه‌گور‌گرایی، نیچه‌گرایی و هایدگر‌گرایی از اصلی‌ترین ریشه‌های این مکتب به شمار می‌آیند. هرچند سه فیلسوف این مکتب از هر چهار جریان فکری مغرب‌زمین الهام گرفته‌اند؛ ولی درنظر نیشیدا، هگل و هایدگر و درنظر تانابه کی‌یرکه‌گور و  نزد نیشیتانی هگل و نیچه حضوری قوی دارند. بنابراین می‌توان گفت که این مکتب ژاپنی از یک‌جهت با اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و از جهتی دیگر با فلسفۀ غرب پیوند دارد. بنابراین فلسفۀ مکتب کیوتو، فلسفه‌ای ترکیبی یا التقاطی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ریشه‌های غربی مکتب کیوتو