ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 7-30

چکیده
  مکتب کیوتو به عنوان تنها فلسفۀ معاصر ژاپن، با الهام از اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان غربی مثل هگل، نیچه و هایدگر، همتراز با مکاتب بزرگ فلسفی جهان قد علم کرده است. پایه‌گذار ...  بیشتر
ملاصدرا، تفسیر یا تأویل
ملاصدرا، تفسیر یا تأویل
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 21-53

چکیده
  قرآن (طریق وحی) در کنار استدلالات عقلی و برهان و نیز تهذیب نفس و عرفان، یکی از مؤلفه‌های اصلی و در حقیقت مهمترین رکن حکمت متعالیه به‌شمار می‌آید.. صدرالمتألهین به عنوان فیلسوف، مفسّر و عارف بزرگ جهان ...  بیشتر
اندیشه‌های وجودی ملاصدرا در تقارب با عرفاء
اندیشه‌های وجودی ملاصدرا در تقارب با عرفاء
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 55-70

چکیده
  یکی از مسائل مهم در باب هستی شناسی، مسئله علیت و رابطۀ حق‌تعالی با ممکنات است که دغدغۀ آن، مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. معمولاً فلاسفه و متکلمین را از قائلین به علیت و عرفاء را از منکرین علیت ...  بیشتر
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 71-94

چکیده
  هرگونه تلاشی در جهت تعیین ویژگی‌های اصلی یک مکتب فلسفی که باعث وحدت فکری اعضاء آن بشود، کاری بسیار سخت و دشوار است. فلسفۀ تحلیلی نیز، به‌عنوان یکی از مکاتب مهم قرن بیستم، که در آن شاخه‌های مختلفی همچون ...  بیشتر
ارزیابی منطقی جایگاه اصول اعلامیۀ حقوق بشر در حقوق و اخلاق
ارزیابی منطقی جایگاه اصول اعلامیۀ حقوق بشر در حقوق و اخلاق
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 95-125

چکیده
  در پژوهش حاضر نگارنده کوشیده است از خاستگاهی منطقی، نسبت اخلاق، حقوق و منشور جهانی حقوق بشر را روشن نماید. گزاره‌های ارائه‌شده از جانب انسان‌ها، بر دو گونۀ کلی «توصیفی» و «تجویزی»اند. اصول ...  بیشتر
ضعف اراده از دیدگاه دیویدسن
ضعف اراده از دیدگاه دیویدسن
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، صفحه 127-153

چکیده
  ضعف اراده ترجمۀ واژۀ یونانی آکراسیا و به معنای عمل تعمدی فاعل، برخلاف حکم خویش به بهترین عمل است. برخی فلاسفه چنین پدیده‌ای را غیرممکن می‌دانند. دیویدسن از زمرۀ کسانی است که وقوع ضعف اراده را باور دارد. ...  بیشتر