نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برخورد نیچه نسبت به اخلاق و آموزش مدرن ستیزه‌جویانه است. از دیدگاه وی اخلاق آموزش، از بیماری‌ای که ناشی از گذشتۀ تاریخی و سنتِ سقراطی- مسیحی است رنج می‌برد. نیچه خواهان حذف این فرهنگ شکل گرفته براساس ارزش‌گذاری فروتبارانه بوده و به دنبال تحقق اخلاقیات والاتبارانه در جامعه و به صورت جزئی‌تر در حیطۀ کلاس درس است. اما آیا این جایگزینی و تخریب می‌تواند ضامن سلامت اخلاق در آموزش باشد؟ در این مقاله ضمن تحلیل بحث نیچه در این زمینه با طرح پرسش‌هایی به نقد و ارزیابی ایده‌های وی پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً همین دیدگاه ضد دموکراتیک نیچه است که در جوامع سرمایه‌داری معاصر بر اخلاق آموزش حاکم بوده و به این معنا اندیشه‌های نیچه خود زمینه‌ساز همان وضعیتی است که به گونه‌ای ستیزه‌جویانه با آن برخورد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethics of Education from Nietzsche's Pont of View

چکیده [English]

Nietzsche's encounter with modern ethics and education is rather hostile. From his point of view, the ethics of education has been long involved in a disease raised from its history and the Socratic-Christian tradition. Nietzsche aspires for eliminating this culture, which he believes has its roots in exploitive evaluations. He wants to replace it with a mastery morality in society and particularly in the classroom. But could this substitution guarantee the health of ethics in education? This article aims to analyze Nietzsche's debate on the subject, and critiques and evaluates his ideas by proposing some questions. Ironically, the paper demonstrates, it is Nietzsche's anti-democratic views that dominate the ethics of education in the contemporary capitalist societies. In fact, Nietzsche's own influence inspires the situation that he regarded as most unfavorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzsche
  • Ethics of Education
  • Justice
  • Master morality
  • Slave morality