تأثیر اعتقادات فلسفی ابن‌سینا بر غزالی در تجرد نفس
تأثیر اعتقادات فلسفی ابن‌سینا بر غزالی در تجرد نفس
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 9-31

چکیده
  غزالی در دوره‌ای از تاریخ فکر و اندیشۀ اسلامی زندگی می‌کند که بسیاری از متفکران در رویکرد کلامی خود، داد و ستد‌های گونه‌گونی با فلسفه به نمایش می‌گذارند. در این ایام بیشتر متکلمان با بهره‌گیری از ...  بیشتر
نقش انسان‌شناسی در فلسفۀ اخلاق کانت
نقش انسان‌شناسی در فلسفۀ اخلاق کانت
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 33-52

چکیده
  اکثریت قریب‌ به اتفاق کسانی که به تحقیق دربارۀ فلسفۀ اخلاق کانت مشغول‌اند کانت را به دلیل مباحث موجود در بنیادهای مابعدالطبیعه اخلاق و نقد عقل عملی، به عنوان فیلسوفی می‌شناسند که مخالف این دیدگاه است ...  بیشتر
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 53-72

چکیده
  برخورد نیچه نسبت به اخلاق و آموزش مدرن ستیزه‌جویانه است. از دیدگاه وی اخلاق آموزش، از بیماری‌ای که ناشی از گذشتۀ تاریخی و سنتِ سقراطی- مسیحی است رنج می‌برد. نیچه خواهان حذف این فرهنگ شکل گرفته براساس ...  بیشتر
معیار فعل اخلاقی و رابطۀ دین و اخلاق از منظر استاد مطهری
معیار فعل اخلاقی و رابطۀ دین و اخلاق از منظر استاد مطهری
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 73-100

چکیده
  دیدگاه استاد مطهری در باب اخلاق، به طور پراکنده و گسترده در آثار ایشان آمده است و البته احصای اشارات مربوط به آن آسان نیست. هدف در این مقاله بیان نظر ایشان در دو مسألۀ مهم اخلاقی است: یکی این‌که معیار فعل ...  بیشتر
مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
مبانی اندیشۀ سیاسی شیخ اشراق
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 101-128

چکیده
  با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی‌اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر ...  بیشتر
بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد‌بن‌زکریای‌ رازی
بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد‌بن‌زکریای‌ رازی
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، صفحه 129-157

چکیده
  محمدبن‌زکریای‌رازی فیلسوف قرن چهارم هجری (313 ه.ق)، یکی از اندیشمندان بزرگ ایران و جهان اسلام بشمار می‌رود اما برخی از مخالفین، وی را متهم به الحاد کرده و اعتقادات دینی اورا مورد خدشه قرار داده‌اند. در ...  بیشتر