نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با وجود آنکه شیخ اشراق به معنای رایج کلمه، فیلسوف سیاسی نیست؛ در عین حال به دلیل اهتمام جدی‌اش نسبت به تعریف و تبیین جایگاه حکیم متأله در رأس هرم ریاست تامه دینی و دنیایی و نیز بواسطه ماجرای تراژیک تکفیر و قتلش (که شائبه سیاسی بودن فعالیت‌های وی را تقویت نموده است) مورد توجه پژوهندگان حوزۀ اندیشه‌های سیاسی واقع شده است. شیخ اشراق از اندیشه‌های حکمی فهلویون و حکمای پارس و نیز حکمت اشراقی افلاطونی متأثر و بر این باور بود که حاکمیت و ریاست به کسی تعلق می‌گیرد که متوغل در تأله و متبحر درحکمت بوده، صاحب کرامات و قادر به انجام خوارق عادات (مشی علی‌الماء و الهواء و قدرت انسلاخ روح از بدن، رؤیت فرشتگان و ...) باشد. وی دست یافتن حکیم الهی به حاکمیت و ریاست را از طریق زور و غلبه و خشونت نفی کرده، دوره ریاست او را دورانی نورانی و الهی معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Elements of Sheikh E Eshraq's Political Thoughts

چکیده [English]

Although Sheikh E Eshraq is not a political philosopher in common sense, he has attracted the attention of many researches in the field of political thoughts thanks to his serious efforts to describe and clarify savant position on apex of religious and mundane pyramid presidency, as well as his tragic excommunication and murder, which strengths fault of his political activity. Sheikh E Eshraq was affected by “Fahlavion`s arbitrator thoughts”, “Persian philosophers” and “Platonic Eshraqi wisdom”, and he believed that sovereignty and presidency shall be devoted to one who is deifier and who is skilled in wisdom, owns greatness, dignity and is able to conduct weird habit (walking on water, Alienating the spirit from the body, visiting angels, etc) he denied owning. He denies divine savant to get presidency and sovereignty by force, dominance and violence and he introduces his residency era as divine and luminous one. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh E Eshraq
  • Deifier Philosopher
  • Divine Cheer
  • Complete Residency