نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

کتاب الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، از اوّلین تالیفات صدرالمتألّهین است. این کتاب دارای تمام ابواب فلسفی است و صدرالمتألّهین تا آخر عمر خویش در بخش‌های مختلف آن دخل‌وتصرف نموده‌است. از این رو، کتاب مذکور از مهم‌ترین آثار وی در زمینة حکمت متعالیه و تبیین مبانی آن به صورت نظری است. اسفار همچون کتاب‌های دیگر، در حیطۀ تحلیل‌های محتوایی (ره‌آوردها) و روشی (روی‌آوردها) مورد بررسی‌های فراوانی قرار گرفته‌است.
پژوهش جاری درصدد بررسی شناخت سومی از این کتاب (به شیوۀ الگوشناسی نگارش) است و سعی در اثبات اتخاذ الگویی پیشینی از سوی مؤلّف کتاب –در صورت وجود الگو- و سپس تبیین آن الگو در دامنه‌ای خاص از کتاب است. ره‌آورد این پژوهش، که به روش تحلیل ساختار نوشتاریِ کتاب و مقایسۀ آن با منابع صدرالمتألّهین در نگارش اسفار به دست آمده‌است، اثبات وجود الگویی پیشینی و دقیق در نوشتار، و سپس تبیین این الگو در طی سه گام مختلف و مترتّب بر هم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition Pattern of Writing in Al-Ḥikmah Al-MutaʻĀLīYah Fī Al-AsfāR Al-ArbaʻAh, With a Focus on Common Subject about Existence

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein vafaiyan 1
  • ahad faramarz gharamaleki 2

1 University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Al-Ḥikmah al-mutaʻālīyah fī al-asfār al-arbaʻah is MullaSadra's first compilation. This book is his most significant book in terms of transcendent wisdom and its theoretical clarification. The book is very comprehensive as MullaSadra has emended its various sections until the final days of his life, having added his newest findings to it. The al-Ḥikmah al-mutaʻālīyah, like other books, has been studied in terms of both methodology and content. The current research is studying the third recognition of this book and recognition pattern of writing, first trying to prove a prior pattern in its writing and next, making clear the particular scope of the book. The result of this research, which has been obtained from a comparison between analysis written structure and MullaSadra’s sources of writing the four intellectual journeys, is proving prior and precise pattern in writing and afterwards making clear this pattern in three different well-organized steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Ḥikmah al-mutaʻālīyah fī al-asfār al-arbaʻah
  • MullaSadra
  • Compilations of MullaSadra
  • Recognition Pattern of Writing