الگوشناسی نگارش الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة با تکیه بر مباحث عام وجود
الگوشناسی نگارش الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة با تکیه بر مباحث عام وجود

محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 9-31

چکیده
  کتاب الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، از اوّلین تالیفات صدرالمتألّهین است. این کتاب دارای تمام ابواب فلسفی است و صدرالمتألّهین تا آخر عمر خویش در بخش‌های مختلف آن دخل‌وتصرف نموده‌است. ...  بیشتر
فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی
فلسفه‌ی ملاصدرا و نظریه‌ی‌ معنا؛ کاوشی معناشناختی در برخی دلایل نظریه‌ی وجود ذهنی

رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 33-50

چکیده
  از آنجا که زبان،‌ اندیشه و واقعیّت در ارتباط نزدیک باهم قرار دارند، هرگونه حکمی‌که در حیطۀ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی صادر شود، بازتاب و پیامدی ‌نیز در فلسفۀ زبان دارد. در این مقاله کوشش کرده‌ایم تا ...  بیشتر
محاوره‌ی فایدون: معرفت محض و امتناع آن در دنیا
محاوره‌ی فایدون: معرفت محض و امتناع آن در دنیا

مجید صدر مجلس

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 51-72

چکیده
  در محاورۀ فایدون، افزون بر موضوع اصلی که اثبات جاودانگی نفس است، یکی از موضوعات فرعی عبارت است از ادّعای افلاطون مبنی بر اینکه حصول معرفت محض، طی زندگی دنیوی ناممکن است. نوشتۀ حاضر نخست، به دنبال توصیف ...  بیشتر
نسبتِ وجود و مرگ در منظومه‌ی فلسفیِ آلن بَدیو
نسبتِ وجود و مرگ در منظومه‌ی فلسفیِ آلن بَدیو

فروغ السادات رحیم پور؛ بیت اله ندرلو

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 73-99

چکیده
  نوشتارِ حاضر تلاشی است برایِ درکِ نسبتِ وجود و مرگ در منظومة فلسفیِ آلن بدیو ( -1937)، فیلسوف، ریاضیدان و فعالِ اجتماعیِ معاصر فرانسوی. بدیو فیلسوفی نظام‌ساز بوده و جزوِ معدود فلاسفه‌ای است که در قرن بیست‌ویکم ...  بیشتر
گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ
گشودگی به دیگری به مثابه‌ی شرط اخلاقی دیالوگ

علی رضا آزادی؛ حمیده ایزدی نیا

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 101-127

چکیده
  گادامر پیش‌داوری‌ها را شرط امکان فهم می‌داند؛ اما دخالت پیش‌داوری‌ها در فهم، به معنای ذهنی و دلخواهانه ‌شدن فهم و دیالوگی نبودن آن نیست که یک رابطة یک‌سویه، به مثابة تحمیل ذهنیت و معنای خودمان بر ...  بیشتر
مکینتایر و مسئله‌ی شکاف واقع-ارزش بر اساس کتاب در پی فضیلت
مکینتایر و مسئله‌ی شکاف واقع-ارزش بر اساس کتاب در پی فضیلت

میثم شیرزاد؛ علی اکبر عبدل آبادی

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 129-145

چکیده
  بی‌شک، مسألۀ شکاف واقع- ارزش را باید در زمرۀ مسائل بسیار مهمّ فلسفۀ اخلاق به‌شمارآورد. طرح مسألۀ شکاف واقع- ارزش را به فیلسوف شکّاک و تجربی‌مسلک اسکاتلندی، دیوید هیوم، منسوب دانسته‌اند. هیوم مدّعی ...  بیشتر
دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر
دیالکتیک حقیقت و شیء در فلسفه‌ی هایدگر

سیّد جمال سامع؛ محمّدجواد صافیان

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، صفحه 147-177

چکیده
  حقیقت، پرسش‌برانگیزترین مسألة فلسفی است که اندیشة فیلسوفان را همواره به خود جلب‌کرده‌است. مارتین هایدگر با تعریف حقیقت به نامستوری (الثیا)، حقیقت را از معیار سنجش صدق و کذب ‌گزاره خارج کرده و به آن ...  بیشتر