نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی / دانشگاه تهران (پردیس فارابی)/ تهران.

3 عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی

چکیده

”قیم‌سالاری اخلاقی“ به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می‌توان داشت؟ ”قیم‌سالاری“ چه ربط و نسبتی با ”اخلاق‌باوری“ دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با ”اخلاق‌باوری“ چیست؟ در ”قیم‌سالاری“، دست‌کم در نسخه‌ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوماً اضرار وی به دیگران. اما در ”اخلاق‌باوری“ تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق‌گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می‌کند جلوگیری شود و، دست‌کم مطابق برخی از قرائت‌ها، حتی باید چنین اَعمالی را جرم‌انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالاً دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام‌یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت‌ها آن را در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های-شان به‌کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق‌باوری“ ناموجه است و به‌کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان‌دادن این امر، در وهله‌ی نخست ایده‌ی ”قیم‌سالاری“ را شرح و تبیین می‌کنیم و انواع ”قیم-سالاری“ را بر می‌شمریم. سپس به ”اخلاق‌باوری“ می‌پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق‌باوری“ بر بنیان استواری قائم نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“Paternalism” & “Moralism” on Limiting Citizen’s Freedoms

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hosseini 1
  • Mohammad Yousefzade 2
  • Hosein Dabbagh 3

1 ph.d student of public law at Allameh Tababaei University

2 Ph.d Student of Public Law at Tehran University (Farabi) / Tehran

3 Faculty member of Higher Education Institute for Cognitive Science Studies

چکیده [English]

What does moral paternalism entail? What about moralism? How do moral paternalism and moralism differ? In paternalism, at least in one interpretation, the aim is to prevent people from inflicting harm on themselves, not necessarily others. However, in moralism, the aim is to prevent people from committing what society regards as a wrongdoing to secure society’s understanding of morality. Some accounts of moralism argue that these wrongdoings ought to be criminalized. It is rather intuitive to claim that applying moral paternalism and moralism shall restrict people’s liberty. Which one of these two approaches is plausible to be applied by states? In this paper, we argue that moralism restricts people’s liberty unjustifiably, hence implausible. We will begin by explaining what paternalism amounts to. Next, we will critically evaluate moralism. We conclude by arguing that moralism is not a dependable approach.

Keywords: “Paternalism”; “Moralism”; “Legal Enforcement of Morality”; “Morals”; “Conventional Morality”; “Legal Moralism”; “Lord Patrick Devlin”; “Immoral”; “Amoral”; “Normative Ethics’; “The Harm Principle”; “Freedom”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paternalism
  • Moralism
  • Legal Enforcement of Morality
  • Morals
  • Conventional Morality
  • Legal Moralism