نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم

2 مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

چکیده

ویلنبرگ در کتاب " ارزش و فضیلت در جهان بدون خدا" طبیعت‌گرایی را به عنوان یک روایت بی‌خدا از گیتی در مدنظر قرار داده است. او ابتدا بی‌معنایی زندگی در شرایط نبود خدا را با چهار روایت معرفی و سپس با استعانت از سه دیدگاه، آن را به چالش می‌کشد. در ادامه او سراغ راه‌های ابتنای وجودشناسانه اخلاق بر دین می‌رود و سعی دارد نشان دهد که این راه‌ها بن‌بست است. او در این کتاب دیدگاه جایگزین خود را روشن نساخته لیکن در کتاب" اخلاق نیرومند"، مشخص می‌شود او یک ناطبیعت‌گراست. او در پاسخ به این پرسش که چرا بایستی اخلاقی زیست؟ می‌خواهد نشان دهد فارغ از خدا هم امکان انگیزش اخلاقی هست هرچند خدا هم می‌تواند یک پشتیبان خوب برای اخلاق باشد. او در مقام معرفی فضایل در زیست بوم پیشنهادی خود، دیگر به صرف ارائه دیدگاه اثباتی بسنده نکرده و تلاش دارد نشان دهد برخی از فضایل در نبود خدا متولد می‌شوند و یا حداقل معنای ژرف‌تری دارند. مهمترین نقد وارد بر او یکسان انگاری خداباوری با مسیحی بودن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and critique of the view of Eric J. Wielenberg in The Value and Virtue in a Godless World

نویسندگان [English]

  • Hossein Ebadaty 1
  • SEYED AHMAD FAZELI 2

1 Ph.D. student of Ethics, Qom University

2 Director of the Department of Philosophy of Ethics, Qom University

چکیده [English]

In "Value and Virtue in a World Without God," Weillenberg considers naturalism as an atheistic account of the universe. He first introduces the meaninglessness of life in the absence of God with four narrations and then challenges it with the help of three perspectives. He then goes on to find ways to ontologically base morality on religion and tries to show that these ways are dead ends. In this book he does not clarify his alternative view, but in the book "Strong Ethics", it is revealed that he is a naturalist. In response to the question why should one live morally? It wants to show that there is a possibility of moral motivation apart from God, although God can also be a good supporter of morality. In introducing virtues into his proposed ecosystem, he is no longer content with merely presenting a positive view, and seeks to show that some virtues are born in the absence of God, or at least have a deeper meaning. The most important criticism of him is the identification of theism with being a Christian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of life
  • atheism
  • virtue
  • realism
  • divine command theory