نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه تهران

2 دانشکده الاهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد

چکیده

این مقاله به مسأله ارزشمندی زندگی، که یکی از بحرانهای معنوی انسان مدرن است، میپردازد. در این راستا ، ضمن طرح نظریات طبیعت‌باوران در این خصوص، از خلال بیانات علامه در سراسر المیزان دیدگاهی فراطبیعت‌باور و خدامحور را استخراج کرده است. بنا بر این دیدگاه، زندگی در این دنیا بدون باور به خدا و حیات پس از مرگ پوچ و لهو و لعب است، اما انسان می‌تواند با ایمان و عمل صالح به مقام خلافت الاهی، و به این ترتیب به زندگی‌ای بغایت معنادار، دست یابد. دعوی این مقاله این است که با توجه به ذومراتب بودن مفهوم ارزش و تفاوت سطح ارزشمندی زندگی، می‌توان گفت که در عین‌حال که ارزش حیات بدون باور به خدا و زندگی پس از مرگ در مقایسه با ارزش حیات مورد‌نظر علامه مایل به هیچ است، از منظر ذهنیِ شخص صاحب زندگی چنین نیست. در عین حال، حتی از منظر عینی می‌توان میان دیدگاه فراطبیعت‌باور علامه و نظریه‌های طبیعت‌باور جمع کرد و نتیجه گرفت که هر یک از این دو درصددند تا شرایط دستیابی به مرحله خاصی از ارزشمندی زندگی را بیان کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relation between Religious Belief and Value of life: A look over the value of life from Allameh Tabatabaee’s perspective in al-Mizan

نویسندگان [English]

  • Masoud Mirzaei Firouzi 1
  • Mitra (Zahra) Poursina 3

1 Department of Islamic Studies Teaching, Tehran University

2 Faculty of Theology and Religious Studies, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This paper discusses the issue of the value of life, which is one of the spiritual crises of modern man. Along with examining the ideas of naturalists about the matter, by reviewing Allameh Tabatabaee’s al-Mizan entirely, the author has tried to extract his viewpoint, which is a supernaturalist and God-centered viewpoint. According to him, our life in this world will be null and absurd if we do not believe in God and in the life after death; however, it is possible to reach divine meeting (Liqa’allah) and the status of being God’s vicegerent (Khalifat Allah) through faith and good deeds. Considering the various degrees of value that can be assigned to people’s lives, this article claims that although according to Allame’s view the value of life is almost nothing when its liver does not believe in God, it is not so subjectively from that liver’s perspective . At the same time, integrating the supernatural viewpoint of Allameh and naturalist views leads us to the conclusion that even objectively, each of these two viewpoints seeks to propose the prerequisites for achieving a specific level of value of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value of life
  • belief in God
  • Allame Tabatabaee
  • naturalism
  • various degrees of value
  • supernaturalism