نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف محققان هوش مصنوعی،‌ ساخت ماشین‌هایی است که توانایی فهم زبان انسان را داشته باشند. ولی این هدف با چالش‌هایی روبرو است. در این مقاله، نشان خواهیم داد یک چالش ممکن برای ساخت ماشینی که فهم زبانی داشته باشد، چالشی است که از مساله چارچوب در شکل معرفت‌شناسانه آن نشات گرفته است. مساله چارچوب به لحاظ فهم زبانی حداقل سه چالش عمده برای یک محقق هوش مصنوعی که قصد مدل‌سازی فهم زبانی برای ماشین دارد،‌ ایجاد می‌کند. یک، مشخص کردن این نکته که در یک موقعیت خاص چه چیزهایی از آن موقعیت، در فهم یک عبارت زبانی موثر است و چه چیزهایی ناموثر و یا نامربوط است. این نکته مبحث مرکزی مساله چارچوب در مسائل معرفت‌شناسانه است. دوم مساله سرعت فهمیدن است. چگونه می‌توان تقریبا به محض مواجه با یک عبارت زبانی معنای آن عبارت را فهمید، به عبارت دیگر چگونه می‌توان فهمی از یک عبارت را از دانش زبانی و دانش‌عمومی مان از جهان بدون هیچ تاخیر زمانی استنتاج کرد. و در نهایت چگونگی توانایی فهم لغات چند معنایی و مبهم در جملات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frame Problem as a Challenge for Understanding Language in AI Machines

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sabramiz 1
  • Mehdi Zakeri 2
  • Roohollah Haghshens 3

1 Researcher at Institute for Humanities and Social Studies (IHSS) and PhD student in philosophy, university of Isfahan.

2 Associated professor, university of Tehran

3 Researcher at Institute for Humanities and Social Studies (IHSS) and PhD student in philosophy, university of Tehran

چکیده [English]

When we ask if Strong AI is possible we ask, in fact, if AI can lead to the level in which most basic human intelligence features achieved. In this research we ask this question more specifically about understanding language. There are some philosophical challenges in the way of modeling linguistic understanding for AI Machines. Based on Frame Problem, i.e. updating beliefs based on new beliefs and behaviors, is raised as a frame problem in the literature of artificial intelligence as well as philosophy (in the field of epistemology), we show these challenges as: first, in a specific situation how we can distinguish relevant features for understanding a bit of language from irrelevant ones? second, if we understand a bit of language by inference from our previous knowledge about the world and previous linguistic knowledge, how we can understand a bit of language immediately? third, how we can understand polysemous and ambiguous words?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strong AI
  • Frame problem
  • Understanding language
  • Inference