نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مرگ از مسائل مشترک همه‌ی انسان‌ها است. بررسی تطبیقی این مسأله از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا، گامی مؤثر در راستای فهم ما از مرگ‌اندیشی است. آگوستین با توجه به آموزه‌های مسیحی، به ویژه تعالیم پولس، مرگ را بر مبنای گناه نخستین و دیگر گناهان، تبیین کرده حتی گناه را علت مرگ می‌داند. به دیدة او آفرینش انسان به‌گونه‌ای بود که اگر گناه نمی‌کرد از زندگی جاودان برخوردار می‌شد؛ اما با آن گناه نخستینِ آدم و حوا، چون نطفه‌ی نسل بشر نیز در آنان وجود داشت، مجازات مرگ به گونه‌ای عادلانه همه را در برگرفت. اما ملاصدرا تأثیر گناه نخستین را نمی‌پذیرد، هرچند با آگوستین هم‌عقیده است که گناهان ارادی انسان می‌تواند باعث مرگ نفس شود. علاوه بر این ملاصدرا با توجه به نظریه حرکت و تحول جوهری، مرگ طبیعی را نیز مرحله‌ای از کمال وجودی انسان می‌داند. و اما این دو، به رغم اختلافات، بر ویژگی‌های مشترک مرگ طبیعی مانند ضروری بودن، همگانی بودن و لطف بودن، تأکید دارند. همچنین بر مرگ ارادی به معنی تزکیه‌ی نفس و ریشه‌کن کردن هواهای نفسانی و قطع تعلق نفس از بدن به اراده‌ی سالک و جلوه‌های آن تصریح دارند. آنها مرگ را هم آغاز یک زندگی نو و هم وسیله‌ی وصال به محبوب ازلی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative study of death- awareness in viewpoint Saint Augustine and Mulasadra.

نویسندگان [English]

  • Ghasem Kakaei
  • mahbubeh jabbareh naseru

Department of Theology, Faculty of Humanities, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Death is major issues that is common to all human. A comparative study of this issue from the perspective of St, Augustine and Mulla sadra is an effective and beneficial step toward our understanding of this problem Augustine according to Christian teaching especially St Paul’s introduces death based on original sin and other sins and said the main cause of death is sin. He believes that in the creation human must benefits eternal life is didn’t commit sin. But the original sin of Adam and Eve since the conception of the human race was in their death penalty as a just took it for all human. But Mulla sadra does not accept effect of original sin, however he agree with St, Augustine the human intentional sin can kill the soul. In addition Mulla sadra regards to substantial motion theory believes that natural death is one of the existential perfection of mankind stages but those two philosophers despite of all differences, emphasize the common feature of natural death such as necessity, generality and being a favor .also they believed that volitional death means the cultivation of the soul and to eradicate the sensory instincts and disconnect the soul from the body of Salek s (spiritual traveler) will and its effect. They consider death as beginning of new life and call it a way to get to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death
  • Death awareness
  • sin
  • original sin
  • Augustine
  • Mulasadra