بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا
بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از دیدگاه آگوستین قدیس و ملاصدرا

قاسم کاکایی؛ محبوبه جباره ناصرو

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 11-41

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36295

چکیده
  مرگ از مسائل مشترک همه‌ی انسان‌ها است. بررسی تطبیقی این مسأله از دیدگاه آگوستین و ملاصدرا، گامی مؤثر در راستای فهم ما از مرگ‌اندیشی است. آگوستین با توجه به آموزه‌های مسیحی، به ویژه تعالیم پولس، مرگ ...  بیشتر
ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا
ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 43-64

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36296

چکیده
  ارائه و تحلیل سنت اندیشه اسلامی به زبان فلسفه معاصر می‌تواند ثمربخش باشد. در این پژوهش پس از ارائه نظریه رایل از مبحث «خود»، به سراغ اندیشه ملاصدرا رفته‌ام، و در این سپهر مقایسه‌ای جنبه‌هایی از ...  بیشتر
حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن در اندیشه هیدگر
حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن در اندیشه هیدگر

خاطره سبحانیان؛ محمد جواد صافیان

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 65-91

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36297

چکیده
  نحوه ی تعامل ما با محیط زندگی مان بستگی وثیقی دارد به تلقی و نگرشی که درباره ی آن داریم. این تعامل گاهی نسبتی است سلطه جویانه میان انسان و محیط زیست و موجودات ، چنانکه در تفکر سوبژکتیو مدرن شاهد آن هستیم. ...  بیشتر
نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر
نقد و بررسی کاربردهای فلسفی قاعده امتناع انطباع کبیر در صغیر

سعید انواری

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 93-120

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36298

چکیده
  در فلسفة اسلامی از قاعدة عدم گنجانیده شدن شیء بزرگ در شیء کوچک (امتناع انطباع کبیر در صغیر) جهت اثبات غیرمادی بودن محل ثبت تصاویر جزئی بینایی و خیالی (صور مقداری) استفاده شده است. سپس از طریق اثبات غیرمادی ...  بیشتر
بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت
بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت

حمیدرضا سعادت نیاکی؛ علی فتح طاهری

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 121-150

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36299

چکیده
  یکی از چالش های مطرح درباره حقوق انسان در فلسفه عملی کانت، سخنان نژادپرستانه او است. در نگاه اول، این سخنان با روح حاکم بر تفکر او متعارض به نظر می رسد. برخی کانت پژوهان به توجیه آن پرداخته اند و بعضی دیگر، ...  بیشتر
امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو
امکان جمع بین زندگی اخلاقی و زندگی لذت بخش از نظر ارسطو

مژگان محمدی؛ مالک حسینی؛ پرویز ضیا شهابی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 151-182

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36300

چکیده
  نسبت میان زندگی اخلاقی و لذت و درد یکی از پرسش‌های مهم فلسفی است. آیا انسان اخلاقی لزوما لذت بیشتری از زندگی و عمل اخلاقی خود می‌برد؟ یا نه، اخلاق نسبتی با زندگی لذت‌بخش ندارد. و حتی چه بسا فرد غیراخلاقی ...  بیشتر
استدلال ریچارد داوکینز در دفاع از سقط جنین: گزارش، تحلیل و نقد
استدلال ریچارد داوکینز در دفاع از سقط جنین: گزارش، تحلیل و نقد

رهام شرف؛ مسلم حاجی زاده

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 183-212

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36301

چکیده
  رویکردهای مختلفی در مواجهه با مساله درستی یا نادرستی سقط جنین وجود دارند که هر یک از آنها از منظری متفاوت به این مساله پاسخ داده اند. ریچارد داوکینز یکی از حامیان نظریه تکامل است که اندیشمندانی بزرگ همچون ...  بیشتر
بررسی ومقایسه دید گاه علامه طباطبائی ودکتر یدالله سحابی در مسئله خلقت انسان
بررسی ومقایسه دید گاه علامه طباطبائی ودکتر یدالله سحابی در مسئله خلقت انسان

زکریا بهارنژاد؛ خدیجه فرخ پناه

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 213-244

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36302

چکیده
  مسئله خلقت وآفرینش نظام هستی به نحو عام وخلقت انسان به طریق خاص در ادیان وبه ویژه در ادیان ابراهیمی از جایگاه رفیع وبلندی بر خوردار است،زیراکه اعتقاد به آن به معنا ومفهوم قبول توحید در خالقیت پروردگار ...  بیشتر
بررسی امکان برون رفت از مغالطه ی طبیعت گرایانه در اخلاق از دیدگاه مایکل روس
بررسی امکان برون رفت از مغالطه ی طبیعت گرایانه در اخلاق از دیدگاه مایکل روس

مریم عسگرپورعلی؛ حسین شیخ رضایی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 245-272

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36303

چکیده
  رویکردهای طبیعت‌گرایانه به اخلاق درصدد هستند تا از یافته‌های علوم تجربی در مباحث فلسفه‌ی اخلاق بهره گیرند. از معروفترین رویکردهای طبیعت‌‌گرایانه به اخلاق رویکرد تکاملی است. اخلاق تکاملی همواره به ...  بیشتر
اصالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن
اصالت وجود صدرایی و برخی پیامدهای هستی شناختی آن

محمد نجاتی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 273-294

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36304

چکیده
  ملاصدرا در قبال مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دو رویکرد متفاوت دارد. این تفکیک بدان جهت است که وی در تبیین مبنای اصالت وجود در برخی مواضع مویداتی را ذکر می کند که گاهی گویای تحقق تبعی ماهیت بوده و گاهی ...  بیشتر
بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو
بررسی نسبت نظر و عمل ابن سینا در مقایسه با ارسطو

حسن عباسی حسین ابادی

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 295-321

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36305

چکیده
  فیلسوفانی مانند ارسطو و ابن‌سینا اندیشه‌ورزی را بالاترین فعالیت سعادت برای آدمی می‌دانستند. پرسش این است رابطه اندیشه و تأمل نظری با عمل چگونه است؟ بر اساس دیدگاه ایندو اندیشمند رابطه نظر و عمل در ...  بیشتر
بررسی تاثیر دوگانگی نظر و عملِ ارسطویی در تحولِ عمل گراییِ پاتنم
بررسی تاثیر دوگانگی نظر و عملِ ارسطویی در تحولِ عمل گراییِ پاتنم

محمد اوحدی حائری

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، صفحه 323-349

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36306

چکیده
  در این مقاله سیرِ تحولِ عمل‌گرایی در اندیشۀ پاتنم موردِ بررسیِ نقادانه قرار می‌گیرد و نقدهای او به دوگانگی‌های مختلف و ادعای فروپاشیِ دوپارگیِ واقعیت/ ارزش و انتهای سیرِ عمل‌گراییِ او که منجر به مسئله‌ی ...  بیشتر