نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

نحوه ی تعامل ما با محیط زندگی مان بستگی وثیقی دارد به تلقی و نگرشی که درباره ی آن داریم. این تعامل گاهی نسبتی است سلطه جویانه میان انسان و محیط زیست و موجودات ، چنانکه در تفکر سوبژکتیو مدرن شاهد آن هستیم. نسبتی که زمینه ساز ایجاد و تشدید بحران های زیست محیطی شده و حیات زمین و موجودات را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است. در مقابل، می توان نسبت دیگری را در نظر آورد که بر اساس آن آدمی در برابر جهان و درباره ی آن واجد نسبتی از سر خویشاوندی است. در میان متفکران معاصر تفکر هیدگر مشیر به نسبتی با محیط زیست است که بر اساس آن می توان بر بحران های زیست محیطی غلبه کرد. تفکری که در عین حال به مباحث این حوزه اعتباری عقلانی اعطا می کند. در این مقاله نشان داده می شود اندیشه ی هیدگر درباره ی وجود و سکنی گزیدن می تواند نگاه ما را در خصوص نسبت آدمی با خود و جهان تغییر دهد. بنابراین بر پایه ی مفهوم سکنی گزیدن و معنی زمین و طبیعت در اندیشه ی وی ، شیوه ی دیگری از مواجهه ی انسان با محیط زیست و زمین مورد بررسی قرار می گیرد، شیوه ای مبتنی بر ذات سکونت که مطابق آن انسان در مقام نگهدارنده و وارث زمین و موجودات، با آنها نسبت برقرار می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Substantial protection of the environment and the earth through the concept of dwelling in Heidegger’s thought

نویسندگان [English]

  • khatereh sobhanian 1
  • mohammad javad safian 2

1

2 univrsity of sfahan

چکیده [English]

We interact with our environment depends on our understanding and attitude it. This interaction can be based on relational hegemonic subjective view between human, the environment and the creatures, as we see in modern thought, a relation which is the underlying cause of creation and aggravation of contemporary environmental crisis. In contrary, another relation can be considered according to which human, confronting the world, does not intend to dominate the world and the environment but possesses a relation based on familiarity and kinship to the world, the nature, and environment. Among contemporary thinkers, Heidegger’s thought refers to a relation to the environment based on which environmental crisis can be overcome. His thought endows rational credit to the issues in this area.
It is shown in this article that Heidegger’s thought about the reality of the existence and the dwelling can change our view to human’s relation to himself, the world, and his understanding of each of them. Therefore, based on the concept of dwelling and referring to the meaning of the earth and the nature in his thought, it is examined another way of the confrontation of human and the environment and the earth, a way based on the nature of dwelling according to which human has a relation to them in the position of a maintainer and inheritor of the earth and creatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dwelling
  • environment
  • earth
  • nature
  • technology
  • responsibility