نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دانشجوی فلسفه اخلاق دانشگاه زنجان

چکیده

رویکردهای مختلفی در مواجهه با مساله درستی یا نادرستی سقط جنین وجود دارند که هر یک از آنها از منظری متفاوت به این مساله پاسخ داده اند. ریچارد داوکینز یکی از حامیان نظریه تکامل است که اندیشمندانی بزرگ همچون آلوین پلانتینگا و ریچارد سویین برن به تحلیل و بررسی دیدگاههای وی پرداخته اند. او یکی از مدافعان سقط جنین بوده که بر مبنای نظریه تکامل از آن دفاع می کند . هدف این پژوهش این است که با روش توصیفی – تحلیلی ضمن ارائه گزارشی دقیق از مبانی فکری داوکینز و استدلال وی در دفاع از سقط جنین، مهمترین نقدهای وارد بر دیدگاه او در دفاع از سقط جنین را بیان کنیم. یافته های این پژوهش نمایانگر این است که استدلال داوکینز در دفاع از سقط جنین ضمن مشکلات نظری، در عمل نیز ما را با مشکلات جدی مواجه می کند که با عمل گرایی و پیامدگرایی مورد نظر وی در تعارض است. اما با وجود اینکه این استدلال در دفاع از سقط جنین کارایی ندارد، با توجه به مقدماتی که در آن مطرح می شود، می تواند در جهت دفاع از حقوق حیوانات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Richard Dawkins Reason for Abortion: Account, Analysis, Criticism

نویسندگان [English]

  • raham sharaf 1
  • muslim hajizadeh 2

1 university of zanjan

2 Student of Ethics Philosophy at Zanjan University

چکیده [English]

There are different approaches about whether abortion is right or wrong each of which has answered this question from a different perspective. Richard Dawkins is one of the advocates of the Theory of Evolution who has tried to investigate abortion based on this theory. Applying library method in this article, his theory has been analytically studied and the major criticisms for his theory have been propounded. Due to the importance of Dawkins' explanations regarding the Theory of Evolution and his scientific books for the general public, it is necessary to study and analyze his answer to the issue of abortion. The findings of this article indicate that Dawkins' reasoning in support of abortion not only has theoretical problems, but also creates practical problems which are contrary to his pragmatistic and consequentialistic inclination. Although his line of reasoning does not work for abortion, it can be used to defend animal rights due to its premises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • embryo
  • abortion
  • human embryo
  • evolution
  • Consequentialism