نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

ملاصدرا در قبال مبنای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دو رویکرد متفاوت دارد. این تفکیک بدان جهت است که وی در تبیین مبنای اصالت وجود در برخی مواضع مویداتی را ذکر می کند که گاهی گویای تحقق تبعی ماهیت بوده و گاهی نیز مستلزم نفی هرگونه تحقق خارجی ماهیت است. این تفاوت باعث شده تا صدرا در قبال برخی مسائل نظام فلسفی خویش دارای دو نگرش باشد که البته در غالب این مواضع نگرش نهایی وی متلائم با مبنای نفی تحقق ماهیت در عالم خارج است. در مطالعه حاضر بر اساس این شاخصه برخی پیامدهای هستی شناختی مبنای اصالت وجود از جمله مساله کلی طبیعی، بازنگری در ذات و هویت اشیاء، نظریه مهم حرکت جوهری و تشکیک در وجود مورد بررسی قرار گرفته شده است. این بررسی موید آن است که ملاصدرا در مواضع مذکور دو نگرش کاملا متفاوت داشته و نگرش نهایی وی در ین خصوص متلائم با نگرش خاص وی در مبنای اصالت وجود(رویکرد خاص)است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sadra's originality of existence and some of its ontological consequences

نویسنده [English]

  • mohammad nejati

faculty member of islamic azad university bandar abbas branch

چکیده [English]

Mulla Sadra has two different approaches to the principle of authenticity of existence and validity of the nature of the two. This separation is due to the fact that he mentions in the explanation of the principle of the originality of existence in some positions that sometimes indicate the realization of the causal nature, and sometimes necessitates the denial of any external realization of nature. This difference has caused Sadra to have two attitudes toward some issues in his philosophical system, which in most of these positions, his ultimate attitude is based on the rejection of the realization of the nature of the outside world. In the present study, based on this index, some of the ontological consequences of the principle of the originality of existence, including the general nature of the problem, the review of the nature and identity of objects, the theory of important motion and the formation of existence in existence has been studied. In this study, the author tried to explain the different views of Mulla Sadra on the authenticity of existence, and ultimately explain his final views on each of these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Originality of existence"
  • quiditty"
  • general approach"
  • particular approach