نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین پردیس فارابی دانشگاه تهران-طلبه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم ترین براهین اثبات وجود خداوند، استدلال جهان شناختی ست. تقریر های سنتی استدلال جهان شناختی، که مبتنی بر اصل علیّت و اصل جهت کافی است، همواره چالش های فراوانی را پیش روی خود داشته است. از این رو، این برهان در طول تاریخ خود، همواره در حال تطوّر و بازنگری بوده است. یکی از تقریرهای معاصر از این استدلال، که برای رهایی از این چالش ها صورت بندی شده است، «استدلال جهان شناختی جدید» است. این تقریر تلاش دارد با بهره از نظریه های جهان های ممکن، مفاهیم وجهی و اصل جهت کافی حداقلی، تقریری متفاوت و منطقی از استدلال جهان شناختی ارائه دهد. بر اساس این تقریر جدید از استدلال جهانشناختی، بدون نیاز به اصل جهت کافی حداکثری و بدون نیاز به اصل علیّت، وجود خداوند برای جهان هستی اثبات می شود، در نتیجه بسیاری از نقدهای سنتی، بر این استدلال وارد نخواهد بود. در این مقاله ابتدا به تبیین اصطلاحات فنی این استدلال خواهیم پرداخت و سپس صورت بندی استدلال را توضیح داده و در انتها برخی از مهم ترین نقدها به این استدلال را مطرح خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Stady of A New Cosmological Argument Based on The Possible Worlds and Weak Version of Principle of Sufficient Reason

نویسندگان [English]

  • Kazem raghebi 1
  • mohammad mohammadrezaie 2

1 PhD Candidate in Philosophy of Religion at University of Tehran

2 Professor at Tehran University

چکیده [English]

One of the most important arguments for the existence of god is the cosmological argument. Traditional developments of cosmological argument, which are based on the casual principle and principle of sufficient reason, have always faced many challenges. Hence, this argument has been constantly evolving throughout its history. "a new cosmological argument" is one of the contemporary versions of this argument, which is formulated to get rid of these challenges. This version attempts to provide a different and logical version of the cosmological argument, and this do by using the theories of possible worlds, modal notions and the theory of weak version of principle of sufficient reason. According to this new version of the cosmological argument, the necessity of God's existence for the universe is proved without the need for the strong version of principle of sufficient reason and without the need to prove the casual principle. Consequently, many of the traditional criticisms will be no objection to this argument. In this article, we will first explain the technical terms of this argument, then describe its formulation, and in the end we will discuss some of the most important critiques of this argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • argument for the existence of god
  • possible worlds
  • weak version of principle of sufficient reason
  • modal notions
  • New Cosmological Argument