بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی
بررسی استدلال جهان‌شناختی جدید بر مبنای جهان‌های ممکن و اصل جهت ‌کافی حداقلی

کاظم راغبی؛ محمد محمد رضایی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 11-42

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38502

چکیده
  یکی از مهم ترین براهین اثبات وجود خداوند، استدلال جهان شناختی ست. تقریر های سنتی استدلال جهان شناختی، که مبتنی بر اصل علیّت و اصل جهت کافی است، همواره چالش های فراوانی را پیش روی خود داشته است. از این رو، ...  بیشتر
تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی
تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی

بیتا نخعی؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 43-72

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38504

چکیده
  چکیده یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق‌های اخلاقی بسیار به کار می‌رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می‌شود. از فیلسوفانی که به ...  بیشتر
لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد
لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

شهین اعوانی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 73-100

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38505

چکیده
  لایب ‌نیتس فیلسوفی عقل‌گراست که فلسفه ‌ا‌ش نظام‌مند ، منسجم ولی متفاوت با سایر عقل‌گرایان است . اکثر عقل‌گرایان ، مخالف دیدگاه ارسطو هستند. در این مقاله اختلاف منظر آنها با ارسطو و دیدگا‌ه مدرسی ...  بیشتر
گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی
گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد اجتماع اخلاقی/سیاسی

محمود صوفیانی؛ محسن باقرزاده مشکی باف

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 101-132

https://doi.org/10.30470/phm.2019.109776.1631

چکیده
  کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن‌ها می‌پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می‌شوند. ...  بیشتر
بسط‌پذیری معارف وحیانی در گسترۀ ولایت
بسط‌پذیری معارف وحیانی در گسترۀ ولایت

هادی فنایی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 133-162

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38508

چکیده
  در این جستار، به بسط پذیری معارف وحیانی و گشودگی زمینه ارتباط انسان با منبع وحیانی­­­­- ­الهی بر پایه سه ساحت اندیشه­های فلسفی و عرفانی اندیشمندان مسلمان و نیز قرآن و متون روایی پرداخته شده ...  بیشتر
بررسی سه برهان سلّمی، تُرسی و حفظ النسبة در اثبات تناهی ابعاد با تکیه بر دیدگاه ملا عبدالرزاق لاهیجی
بررسی سه برهان سلّمی، تُرسی و حفظ النسبة در اثبات تناهی ابعاد با تکیه بر دیدگاه ملا عبدالرزاق لاهیجی

سید رضا مؤذن؛ محمد مهدی مشکاتی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 163-195

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38501

چکیده
  چکیده تناهی ابعاد پیش فرض تصدیقی بسیاری از رهیافت های فلسفی است. بر این اساس فیلسوفان مسلمان به این مسأله توجه بسیار نشان داده اند. تنها ملاصدرا در چهار بحث مهم اثبات محرک بلا متحرک، اثبات واجب الوجود، ...  بیشتر
تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع
تبیین و نقد نگاه شهید صدر به عالم واقع

عباس اسالم؛ حسین فقیه

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 197-224

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38509

چکیده
  در سنت فلسفی اسلامی بحث از واقعیت در سه مبحث اصالت وجود و ماهیّت، مبحث نفس‌الامر و مساوقت شیئیّت با وجود متبلور است. با جستجو در این مباحث دانسته می‌شود که برخی متفکران، عالم واقع را مساوی و عده‌ای دیگر ...  بیشتر
رهیافتی هستی شناسانه به علم حضوری از نگاه صدرالمتألهین
رهیافتی هستی شناسانه به علم حضوری از نگاه صدرالمتألهین

محمد جواد پاشایی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 225-246

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38510

چکیده
  شناخت حضوری شناختی است که در آن، معلوم، حقیقت شیء بوده و خود بعینه نزد عالم حاضر می-گردد. هرچند این معرفت در هر دو ساحت معرفت شناختی و هستی شناختی امکان بررسی دارد، لکن تامل در بعد هستی شناختی آن، ضرورت ...  بیشتر
نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت
نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت

بهرام علیزاده

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 247-275

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38511

چکیده
  آزمایش‌های لبیت –علی‌الادعا- نشان می‌دهند که فرآیندهای ناآگاهانه مغزی، قبل از آنکه از آنها باخبر شویم، تصمیم‌های ما را شکل می‌دهند. برخی بر اساس این مطالعات تجربی مدّعی شده‌اند که ما فاقد اراده ...  بیشتر
معناشناسی علامه حلی از مفاهیم حسن و قبح اخلاقی
معناشناسی علامه حلی از مفاهیم حسن و قبح اخلاقی

محمد رضا بیات؛ محمدحسین کلاهی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 277-301

https://doi.org/10.30470/phm.2019.108340.1618

چکیده
  معناشناسی مفاهیم اخلاقی، بداهت و تعریف‌‌‌پذیری یا تعریف‌ناپذیری آنها از زمره مباحث فلسفه تحلیلی اخلاق است. در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا با تکیه بر معناشناسی فیلسوفان تحلیلی اخلاق معاصر از مفاهیم ...  بیشتر
ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی
ترسیم و بررسی الگوی ناسازگارگرایی وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی

ابراهیم علی پور؛ جواد دانش

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 303-326

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100356.1545

چکیده
  نسبت میان وجوب علّی و مسئولیت اخلاقی از درازدامنه‌ترین مباحث دهه‌های اخیر در میان فیلسوفان اخلاق غرب بوده است. مقاله پیش‌رو می‌کوشد تا در گام نخست نقشه جامعی از الگوهای مختلف این متفکران را در پاسخ ...  بیشتر
بررسی و نقد استدلال سایمون بلک‌برن از طریق سوپروینینس در نفی اوصاف اخلاقی
بررسی و نقد استدلال سایمون بلک‌برن از طریق سوپروینینس در نفی اوصاف اخلاقی

بهروز محمدی منفرد

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 327-354

https://doi.org/10.30470/phm.2019.97526.1521

چکیده
  سوپروینینس به معنای فرارویدگی، ابتناء و ترتب بوده و عبارت از نوعی نسبت و ارتباط نامتقارن بین دو دسته از ویژگی­های خاص و متفاوت مثل A و B است. به این صورت که دو دسته از ویژگی­ها مثل A و B به نحوی ارتباط ...  بیشتر
بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور
بررسی نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور

ابوالفضل توکلی شاندیز؛ سید حسن اسلامی اردکانی؛ سید احمد فاضلی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 355-385

https://doi.org/10.30470/phm.2019.100431.1546

چکیده
  این مقاله می‌کوشد به تأمل در مورد نسبت اخلاق و روایت با تأکید بر آرای پل ریکور، فیلسوف بزرگ فرانسوی بپردازد. به این منظور پس از نگاهی اجمالی به مفهوم و نظریه‌های روایت و طرح پیشینه موضوع در مورد نسبت ...  بیشتر
تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا براساس مبانی فلسفی ایشان
تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا براساس مبانی فلسفی ایشان

حسین اسفندیار؛ زهرا نجفی؛ مهدی ذاکری

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، صفحه 387-409

https://doi.org/10.30470/phm.2019.106917.1600

چکیده
  حیث التفاتی بعنوان مفهومی محوری در فلسفه ذهن، در کانون گفتگوهای فلسفی قرار دارد.چگونگی امکان حیث التفاتی و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی از مسائل مهمّ حیث التفاتی است و تبیین آن مبتنی بر مبانی مختلف فلسفی ...  بیشتر