نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری فلسفه دین، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

آنتونی فلو بعد از دهه ها دفاع جانانه از خداناباوری، نهایتا در شش سال آخر عمر چرخشی در اندیشه خود انجام داد و به سمت خداباوری روی آورد. وی اصلی ترین دلیل خود را در قالب تقریری از برهان اتقان صنع و با ابتناء بر یافته های جدید علمی، بخصوص در حوزة زیست شناسی تدوین می کند. فلو در دوره اول حیات فکری خود با تمسک بر رویکرد های پوزیتیویستی و پوپری، خداباوری را فاقد قرائن و دلایل کافی و بسنده اعلام می کند. اما در دوره دوم، بر اساس دلایل زیست شناختی و در قالب تقریری از برهان اتقان صنع، به دفاع از خداباوری روی آورده است.آنتونی فلو از جمله مدافعین برهان نظم می باشد که برهان نظم و یافته‌های جدید علمی را از جمله دلایل خداباوری خود می‌خواند، او به کشفیات جدید DNA، مسئله بیگ‌بنگ در کشفیات جدید فیزیکی و... در خداباوری خود تأکید می‌کند. ما در این پژوهش دو دوره فکری فلو را نشان دادیم.همچنین قدرت برهان نظم را به تقریری که فلو مطرح کرده است و نقاط قوت و ضعف آن را سنجیدیم. توصیف و تفصیل منسجم مطالب فوق و بررسی آن ها به شیوه تحلیلی، موضوع و دغدغه اصلی این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flew's turn from atheism to theism in the light of the order argument

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mahdavinejad 1
  • Samane Shahroodi 2
  • Aflaton Sadeghi 1
  • Abdul Reza Safari 3

1 Associate Professor, of Islamic Philosophy and Theology Department. Payam Noor University, Tehran, Iran

2 PhD student in Philosophy of Religion, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology Department , Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

After decades of passionately defending atheism, Anthony Flew finally made a turn in his thinking in the last six years of his life and turned to theism. He formulates his main reason in the form of an explanation of the order argument and with emphasis on new scientific findings, especially in the field of biology. In the first period of his intellectual life, by insisting on positivist and Popery approaches, Flew declares that theism lacks sufficient evidence and reasons.But in the second period, based on biological reasons and in the form of a presentation of the order argument, he turned to the defense of theism. Anthony Flew is one of the defenders of the order argument, who calls the order argument and new scientific findings among the reasons for his belief in theism. He emphasizes the new discoveries of DNA, the Big Bang issue, the new physical discoveries, and... in his theism. In this research, we have shown Flew's two periods of thought. We have also measured the strength of the argument of order in the interpretation proposed by Flew and its strengths and weaknesses. The coherent description and description of the above materials and their analysis in an analytical way is the main topic and concern of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atheism
  • theism
  • order argument
  • Anthony Flew