نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

این مقاله در زمینة کلام اسلامی به بررسی دلالت یک آیة مهم قرآنی بر عصمت انبیاء می‌پردازد. دلایل عقلی و نقلی متعددی بر اعتقاد عصمت مطلق انبیاء از سوی متکلمان شیعی اقامه شده است. موضوع این مقاله بررسی دلالت آیة «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» است. بر اساس این آیه، عهد خداوند، نبوت یا امامت، به ظالمان نمی‌رسد. هر گناهی، صغیره یا کبیره، مصداق ظلم است؛ بنابراین عهد نبوت خداوند به شخص گناهکار نمی‌رسد؛ بلکه تنها به شخص معصوم می‌رسد. اختلاف بر سر شمول معنای ظالم بر کسی است که مرتکب گناهی در گذشته شده و سپس توبه نموده و پرهیزکار شده است. متکلمان شیعی معتقدند چون کلمة «الظالمین» در آیه عام است، شامل چنین شخصی نیز می‌شود. بنابراین، نبی و امام باید معصوم مطلق باشد. نگارنده همانند برخی از متکلمان اسلامی معتقد است چون «ظالم» اسم مشتق است و بر اساس مباحث الفاظ در علم اصول، اسم مشتق، حقیقت در متلبس به مبدأ است، بنابراین ظالم به کسی گفته می‌شود که متلبس به صفت ظلم است نه آنکس که از ظلم توبه نموده و در حال حاضر، لباس تقوا و پرهیزکاری به تن کرده است. بنابراین، آیه دلالت بر عدم شمول عهد نبوت به ظالمان بالفعل دارد نه کسی که قبلا مرتکب ظلمی شده باشد و سپس توبه نموده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Studying of the Implication of the Verse "لا ینال" on Prophets' Infallibility

چکیده [English]

This paper in the field of Islamic Theology studied the implication of the verse “لاینال عهدی الظالمین” which means “My covenant does not include the unjust” on prophets’ infallibility. According to the verse, God’s covenant, prophethood or Imamt, does not include the unjust people. On religious definition, committing a sin is an instance of injustice. Hence, the meaning of the verse is that who reaches to the prophethood state has never committed a sin. This means infallibility of the prophets. The controversial point here is a man who had committed a sin and then repented of his sin. Does the name of “unjust” includes this man after his repentance? Most of Shiite theologians claim that the word “الظالمین” (unjust) is a general and logically universal word which involves any unjust person who has committed a sin, even if he has repented. The author, is against this reasoning. The word “الظالمین” is a derivative noun. According to the discussion of derivative in Ilm-u Al-Usoul, the true meaning of the derivative nouns is when an instance of that noun has actually that attribute. Accordingly, an unjust person is a person who is unjust now, not a person who had committed a sin but he repented after that and never committed a sin again. In sum, the verse “لا ینال” does not imply on absolute infallibility of the prophets but it just implies that the prophets had not been unjust at the time they reached to the prophethood state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophets
  • Infallibility
  • the verse “لاینال”
  • unjust