بررسی مفهوم عدم در فلسفۀ هایدگر و نیشیدا
بررسی مفهوم عدم در فلسفۀ هایدگر و نیشیدا
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 135-161

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی مفهوم عدم در تفکر هایدگر و نیشیدا است. هایدگر، که میراث‌دار فلسفۀ غرب است، در کتاب متافیزیک چیست به نحو بنیادین به مسئلۀ عدم می‌پردازد. به عقیدۀ او مفهوم عدم نه تنها از مفهوم نفی ...  بیشتر
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
ریشه‌های غربی مکتب کیوتو
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  مکتب کیوتو به عنوان تنها فلسفۀ معاصر ژاپن، با الهام از اندیشه‌های بودیستی و عرفانی شرق و اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان غربی مثل هگل، نیچه و هایدگر، همتراز با مکاتب بزرگ فلسفی جهان قد علم کرده است. پایه‌گذار ...  بیشتر