نقش فلسفه در رستگاری از نظر افلاطون
نقش فلسفه در رستگاری از نظر افلاطون

فاطمه بختیاری

دوره 12، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 367-384

https://doi.org/10.30470/phm.2022.543965.2125

چکیده
  رستگاری همواره مفهوم مورد التفات اکثر ادیان و مکاتب فکری در طول تاریخ بوده است. افلاطون نیز به عنوان متفکری مؤسس در این باب‌اندیشیده و بررسی‌اندیشه او در این باب مورد پژوهش مقاله حاضر بوده است. یافته‌های ...  بیشتر
عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان
عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان

زهرا توفیقی؛ علی اکبر عبدل‌آبادی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، ، صفحه 207-233

چکیده
  مفسّران آثار افلاطون تفسیر واحدی از نگرش وی دربارۀ زنان به دست نداده‌اند؛ زیرا در بررسی آثار افلاطون با قطعاتی ناسازگار، پیچیده و پراکنده در این باره روبه‌رو شده‌اند. از یک سو، افلاطون برای زنان حقوق ...  بیشتر
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
اخلاق آموزش از نگاه نیچه
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 53-72

چکیده
  برخورد نیچه نسبت به اخلاق و آموزش مدرن ستیزه‌جویانه است. از دیدگاه وی اخلاق آموزش، از بیماری‌ای که ناشی از گذشتۀ تاریخی و سنتِ سقراطی- مسیحی است رنج می‌برد. نیچه خواهان حذف این فرهنگ شکل گرفته براساس ...  بیشتر
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
  «عدالت» صفت نیکویی است که موصوفهای متعددی به آن تعلق می‌گیرند. این موصوفها به سه دسته‌ی کلی شخص انسانی، وضع اجتماعی و جامعه قابل تقسیم هستند. هر یک از این موصوفها دارای شرایط و ویژگیهای خاصی هستند ...  بیشتر
عدالت و التزام سیاسی: تحلیلی محتوایی بر گفتگوی سقراطی «کریتو»
عدالت و التزام سیاسی: تحلیلی محتوایی بر گفتگوی سقراطی «کریتو»
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 31-55

چکیده
  "عدالت" و "التزام سیاسی" هر یک از زاویه‌ای محور بحث فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ اندیشه بوده‌اند. "عدالت" محور سامان نیک سیاسی است که هر فیلسوف سیاسی به دنبال تبیین و دستیابی به آن است. "التزام سیاسی" نیز ...  بیشتر