تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس
تحلیل نقدی استنادات قرآنی در نظریة معاد جسمانی آقاعلی مدرس

محمد رضا ارشادی نیا

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 9-34

چکیده
  نظریه‌پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیۀ حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنۀ حکمت‌پردازی است. پس از صدرا، در همۀ ادوار این مهم دنبال شده و  آقاعلی ...  بیشتر
نقد و بررسی نسبی‌گرایی اخلاقی از منظر علامه طباطبایی
نقد و بررسی نسبی‌گرایی اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

عبد الله صلواتی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 35-58

چکیده
  علامه طباطبایی در المیزان، روایتی از نسبی‌گرایی اخلاقی را مطرح کرده، به نقد و بررسی آن می‌پردازد؛ نسبی‌نگری‌ای که به هیچ اصل اخلاقی جهان‌شمولی باور ندارد و اخلاق را تابع اهداف و شرایط متغیر اجتماعی ...  بیشتر
مقایسۀ‌ نظریۀ فطرت عقل با انسان معلق در اندیشۀ‌ سینوی
مقایسۀ‌ نظریۀ فطرت عقل با انسان معلق در اندیشۀ‌ سینوی

مهناز امیرخانی؛ زهره توازیانی؛ ملیحه پورصالح امیری

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 59-83

چکیده
  کاربرد علم حضوری و شهود نزد ابن‌سینا از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به همین دلیل، نظریۀ انسان‌ معلقِ وی نمونۀ بارز کاربرد مقام شهود محسوب می‌شود. متناظر با این نظریه می‌توان از نظریۀ دیگری یاد ...  بیشتر
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت در فیزیک

مهدی سلیمانی خورموجی؛ مجید ملایوسفی؛ علی صداقت

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 85-117

چکیده
  با آنکه برخی دکارت‌پژوهان، ادعای صریح وی مبنی بر استنتاج فیزیک از متافیزیکش را اغراق‌آمیز (یا حتی گمراه‌کننده) می‌دانند، برخی دیگر از آنان، ادعای او را جدی (یا حتی تعیین‌کننده) می‌دانند. این مقاله ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت‌شناختی اقدام‌پژوهی از منظر فلسفۀ انتقادی و تفسیری
تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت‌شناختی اقدام‌پژوهی از منظر فلسفۀ انتقادی و تفسیری

سوسن کشاورز؛ علی احمدی؛ محمود مهر محمدی؛ یحیی قائدی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 121-146

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی  بنیادهای معرفت‌شناختی اقدام‌پژوهی از منظر فلسفۀ انتقادی و تفسیری است. برای رسیدن به هدف مذکور نظریات ویلفرد کار و استفان کمیس، از اندیشمندان فلسفۀ انتقادی، و جان دیویی و ...  بیشتر
خطاهای نظریة خطای جان مکی
خطاهای نظریة خطای جان مکی

مهدی اخوان؛ سید مهدی کشمیری؛ حامد مرآتی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 145-171

چکیده
  این مقاله می‌کوشد آرای فرااخلاقی فیلسوف اخلاق معاصر جی. ال. مکی (موسوم به نظریۀ خطا) را توصیف و تحلیل و نهایتاً سنجش انتقادی کند. نظرات فرااخلاقی و موضع شکاکانه مکی در خصوص احکام و گزاره‌های اخلاقی نیز، ...  بیشتر
مقبولیّت اثباتهای تصویری در ریاضیات
مقبولیّت اثباتهای تصویری در ریاضیات

حسین بیات

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 173-206

چکیده
  اغلب ریاضی‌دانان اثباتهای تصویری را به‌عنوان یک نوع اصیل از اثباتهای ریاضیاتی نمی‌پذیرند یا در پذیرش آنها تردید دارند. در این مقاله ده ایراد متداول یا احتمالی وارد بر این نوع اثباتها صورت‌بندی شده ...  بیشتر
عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان
عدالت و جنسیّت در آرمانشهر افلاطون: بررسی نگرش افلاطون دربارة زنان

زهرا توفیقی؛ علی اکبر عبدل‌آبادی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1395، صفحه 207-233

چکیده
  مفسّران آثار افلاطون تفسیر واحدی از نگرش وی دربارۀ زنان به دست نداده‌اند؛ زیرا در بررسی آثار افلاطون با قطعاتی ناسازگار، پیچیده و پراکنده در این باره روبه‌رو شده‌اند. از یک سو، افلاطون برای زنان حقوق ...  بیشتر