حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن در اندیشه هیدگر
حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن در اندیشه هیدگر

خاطره سبحانیان؛ محمد جواد صافیان

دوره 9، شماره 22 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-91

https://doi.org/10.30470/phm.2019.36297

چکیده
  نحوه ی تعامل ما با محیط زندگی مان بستگی وثیقی دارد به تلقی و نگرشی که درباره ی آن داریم. این تعامل گاهی نسبتی است سلطه جویانه میان انسان و محیط زیست و موجودات ، چنانکه در تفکر سوبژکتیو مدرن شاهد آن هستیم. ...  بیشتر
امکان نقش تربیتی دین در دهکده جهانی
امکان نقش تربیتی دین در دهکده جهانی

رمضان مهدوی آزادینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 66-82

چکیده
  قرن حاضر با قدرت ارتباطی فوق العاده اش خود را از سایر قرون متمایز می نماید و از این جهت رابطه و نسبت خاصی با دین برقرار می نماید. قدرت ارتباطی فوق العاده در عصر حاضر چنان است که می توان از جهان کنونی به دهکده ...  بیشتر
توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون
توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون
دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  یکی از موضوعات مهم در فلسفه‌ی دین بحث تجربه‌ی دینی و توجیه مفاهیم و باورهای دینی حاصل از آن است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، برهان تجربه دینی بیشتر با تقریرهای معرفت شناسانه همراه شده است و برخی از فلاسفه‌ی ...  بیشتر
«معرفت‌شناسی» و «اخلاق شک گرایی» در نسبت با «صورت زندگی» از منظر ویتگنشتاینِ کاول
«معرفت‌شناسی» و «اخلاق شک گرایی» در نسبت با «صورت زندگی» از منظر ویتگنشتاینِ کاول

مژگان خلیلی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

دوره 10، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 71-103

https://doi.org/10.30470/phm.2019.113185.1671

چکیده
  از منظر ِکاول نسبت میان «ارزش های اخلاقی» و «امرواقع»، از رهگذر معیارهای گرامریِ ویتگنشتاین، از یک طرف، عقلانیت پذیر نیستند و از طرف دیگر، این «ناتوانیِ» حل و فصل مسائل مربوط به وجود ...  بیشتر
لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد
لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

شهین اعوانی

دوره 9، شماره 23 ، اسفند 1398، ، صفحه 73-100

https://doi.org/10.30470/phm.2020.38505

چکیده
  لایب ‌نیتس فیلسوفی عقل‌گراست که فلسفه ‌ا‌ش نظام‌مند ، منسجم ولی متفاوت با سایر عقل‌گرایان است . اکثر عقل‌گرایان ، مخالف دیدگاه ارسطو هستند. در این مقاله اختلاف منظر آنها با ارسطو و دیدگا‌ه مدرسی ...  بیشتر
قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان درمقالات شمس تبریزی
قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان درمقالات شمس تبریزی

مهدی محبتی

دوره 7، شماره 18 ، تیر 1396، ، صفحه 75-102

چکیده
  بررسی نقش وجایگاه تفکرفلسفی ونگاه عقلانی در موضوعات معرفت شناختی تاریخ گذشته ما یکی از مهم ترین مباحث همیشگی فرهنگ تاریخی ما بوده است که علیرغم مخالفان و موافقان بسیار در باب حیطه کار ومیزان کارایی آن ...  بیشتر
بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ «فضیلتِ اخلاقی» در «سعادتِ انسان» در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس
بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ «فضیلتِ اخلاقی» در «سعادتِ انسان» در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس

حوریه باکویی کتریمی؛ مجید صدرمجلس؛ حسن فتحی؛ علی اکبر عبدل آبادی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-104

https://doi.org/10.30470/phm.2020.112069.1656

چکیده
  ارسطو در دو رسالۀ اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودموس «سعادت» را به «فعّالیّتِ فضیلت‌مندانه» تعریف می‌کند. او با پرداختن به علم‌النّفس و توجّه به فضیلتِ اجزای نفس́ می‌کوشد تا به تعریفِ نهاییِ ...  بیشتر
بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریه اخلاقی شخص‌گرا
بررسی و نقد نظام قوانین اخلاقی در نظریه اخلاقی شخص‌گرا
دوره 5، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 81-116

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نظام قوانین اخلاقی در نظریۀ اخلاقی شخص‌گراست. برای دستیابی به این هدف، از دو روش «توصیفی- تحلیلی» و «نقد توسّعی» استفاده می‌شود. مطالب در چهار بخش ارائه می‌شوند: نخست، ...  بیشتر
بررسی مدل زبان شناسی کلام عقلی اسلامی
بررسی مدل زبان شناسی کلام عقلی اسلامی

سمیه اجلی؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی

دوره 12، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.30470/phm.2022.525329.1964

چکیده
  به رغم توجه جدی فلاسفه ی غربی به زبان دین که پس از وقوع چرخش زبانی اتفاق افتاد، در میان مباحث کلام اسلامی، پژوهش مستقلی حول محور مدل زبان شناسیِ کلام عقلی اسلامی، شکل نگرفته است. این در حالی است که مدل ...  بیشتر
دیدگاه ابن‌سینا در باب پیوستگی میان سعادت ناشی از ادراکات با احوال مغز انسان
دیدگاه ابن‌سینا در باب پیوستگی میان سعادت ناشی از ادراکات با احوال مغز انسان

آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پور؛ عبدالعلی شکر

دوره 12، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.30470/phm.2022.540331.2088

چکیده
  ابن‌سینا در ایراد مباحث مربوط به سعادت ناشی از ادراک انسان بر نقش محوری «ادراک» تأکید دارد. از نظر او ادراکات انسان اعم از حسی، خیالی و عقلی، سعادت متناسب با خود را به دنبال دارد. از آنجا که وضعیت ...  بیشتر
نقد و بررسی روش ولفسون در بازخوانی متون فلسفی و الهیاتی
نقد و بررسی روش ولفسون در بازخوانی متون فلسفی و الهیاتی

رضا گندمی نصرآبادی

دوره 13، شماره 30 ، شهریور 1402، ، صفحه 93-117

https://doi.org/10.30470/phm.2022.554850.2224

چکیده
  ولفسون، فیلسوف نام­آشنای یهودی، با نگارش مجموعه­ای از آثار، در صدد بازنویسی تاریخ فلسفۀ غرب با محوریت یهودیت برآمد. او برای انجام این مهم، روش فرضی-استنتاجی یا روش تلمودی مطالعه متون را به­کار بست. ...  بیشتر
لویناس و خوانش تلمودی متن مقدس: پاسخی به بحران خودآیینی انسان مدرن
لویناس و خوانش تلمودی متن مقدس: پاسخی به بحران خودآیینی انسان مدرن

زهرا میقانی؛ منصور معتمدی؛ حسین مصباحیان؛ مهدی حسن زاده

دوره 13، شماره 31 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30470/phm.2022.560760.2272

چکیده
  در این پژوهش بر آن هستیم که با تمرکز بر آثار الهیاتی و فلسفی امانوئل لویناس، مفهوم یهودی وحی و اسلوب تفسیری تلمود را بیابیم و امکان جمع خودآیینی انسان و سنت را در نگاه او بررسی کنیم. لویناس فیلسوف منتقد ...  بیشتر
تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
تفاوت نگاه کانت به «خود» در رساله‌ی انسان‌شناسی و نقد اول
دوره 2، شماره 5 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 57-70

چکیده
  کل رویکرد کپرنیکی کانت به فلسفه از مفهوم ذهن و قوای خاص آن سرچشمه می‌گیرد. کانت در نقد اول میان سه قوه‌ی اصلی ذهن، یعنی حس، فاهمه و ادراک نفسانی تمایز قائل می‌شود و بر تمایز میان کاربرد استعلائی و تجربی ...  بیشتر
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
رئالیسم در باب صدق در تقابل با دیدگاه‎های معرفتی
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 61-73

چکیده
  مفهوم صدق یکی از مفاهیم اصلی فلسفه است که در منطق، معناشناسی و متافیزیک نقشی محوری دارد. رابطة  صدق و رئالیسم  یکی از مباحث مهمی است که در فلسفة تحلیلی معاصر مورد توجه قرار دارد و در این ارتباط پرسش ...  بیشتر
نقش شهودات در حکم اخلاقی از نظر جاناتان هایت
نقش شهودات در حکم اخلاقی از نظر جاناتان هایت

حسین خوارزمی؛ حسن میانداری

دوره 10، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.30470/phm.2021.242282

چکیده
  چکیده در روانشناسی اخلاق، تحقیق دربارۀ حکم اخلاقی برای دهه‌ها تحت تاثیر عقل‌گرایی بوده است. از نظر عقل‌گرایان، حکم اخلاقی از طریق عقل/استدلال به دست می‌آید؛ هیجانات و شهودها هیچ نقشی در حکم اخلاقی ...  بیشتر
تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
تکافوء ادله در حقانیت ادیان ازنظر ابن حزم اندلسی
دوره 2، شماره 7.8 ، آذر 1389، ، صفحه 67-86

چکیده
  وجود تنوع دینی  در حوزه مطالعات دینی، از مسائل مهمی است که محققین این حوزه ضرورتا به آن توجه دارند. این مطالعه باطرح  مباحثی نظیر حقانیت ادیان ،نجات پیروان ادیان ورویکردپیروان یک دین به مطالعه پیرامون ...  بیشتر
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
جایگاه متافیزیک در فلسفه تحلیلی
دوره 3، شماره 10 ، مرداد 1392، ، صفحه 71-94

چکیده
  هرگونه تلاشی در جهت تعیین ویژگی‌های اصلی یک مکتب فلسفی که باعث وحدت فکری اعضاء آن بشود، کاری بسیار سخت و دشوار است. فلسفۀ تحلیلی نیز، به‌عنوان یکی از مکاتب مهم قرن بیستم، که در آن شاخه‌های مختلفی همچون ...  بیشتر
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، ، صفحه 73-95

چکیده
  اخلاق ارسطویی پیوندی نزدیک با مفهوم فضیلت دارد. در سنت ارسطویی فاعل اخلاقی برای اتصاف به فضیلت، لازم است با معرفت کامل نسبت به شرایط عمل کند. از نظر ارسطو معرفت جزء سازنده و ضروری یک فضیلت محسوب می‌شود. ...  بیشتر
معیار فعل اخلاقی و رابطۀ دین و اخلاق از منظر استاد مطهری
معیار فعل اخلاقی و رابطۀ دین و اخلاق از منظر استاد مطهری
دوره 4، شماره 13 ، آذر 1393، ، صفحه 73-100

چکیده
  دیدگاه استاد مطهری در باب اخلاق، به طور پراکنده و گسترده در آثار ایشان آمده است و البته احصای اشارات مربوط به آن آسان نیست. هدف در این مقاله بیان نظر ایشان در دو مسألۀ مهم اخلاقی است: یکی این‌که معیار فعل ...  بیشتر
نسبتِ وجود و مرگ در منظومه‌ی فلسفیِ آلن بَدیو
نسبتِ وجود و مرگ در منظومه‌ی فلسفیِ آلن بَدیو

فروغ السادات رحیم پور؛ بیت اله ندرلو

دوره 5، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 73-99

چکیده
  نوشتارِ حاضر تلاشی است برایِ درکِ نسبتِ وجود و مرگ در منظومة فلسفیِ آلن بدیو ( -1937)، فیلسوف، ریاضیدان و فعالِ اجتماعیِ معاصر فرانسوی. بدیو فیلسوفی نظام‌ساز بوده و جزوِ معدود فلاسفه‌ای است که در قرن بیست‌ویکم ...  بیشتر
بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل
بررسی تفسیر هیدگر در باب جایگاه و مرتبة تفکر یونانیان در فلسفة هگل

حسین کلباسی اشتری؛ حسین رستمی جلیلیان

دوره 6، شماره 17 ، آذر 1395، ، صفحه 77-102

چکیده
  در این مقاله کوشش شده است تا به تبیین درس گفتار هیدگر تحت عنوان «هگل و یونانیان» در بررسی مقام و منزلت فلسفۀ یونانیان در تفکر هگل پرداخته شود. در این بحث ضمن ارائۀ شرح مبسوطی از آرای هیدگر در این درس ...  بیشتر
بررسی جایگاه و سیر تحول مفهوم «اگو» در اندیشه هوسرل
بررسی جایگاه و سیر تحول مفهوم «اگو» در اندیشه هوسرل
دوره 1، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 82-106

چکیده
  سیر تطور مفهوم «اگو[1]» در اندیشه هوسرل به مانند سایر مفاهیم موجود در تفکر او تحت تأثیر تحولات فکری اوست. این مقاله در سه فصل براساس سه دوره فکری اندیشه هوسرل جایگاه عنصر «اگو» را مورد تحلیل ...  بیشتر
رویکرد کلامی ـ فلسفی به مسأله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن
رویکرد کلامی ـ فلسفی به مسأله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن

زهره توازیانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 83-101

چکیده
  مسأله صفات در حوزه کلام و فلسفه و در بحث مربوط به خدا از جدی‌ترین مسائل حوزه الهیات است. این مسأله در دو حوزه "ربط صفات با ذات خداوندی" و "ربط صفات با یکدیگر" قابل طرح است. یک بار می‌توان سؤال کرد که آیا اساساً ...  بیشتر
تولید مصرف
تولید مصرف
دوره 3، شماره 9 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 83-98

چکیده
  سرمایه‌داری متأخر در کنار افزایش تولید، بالا بردن سطح رفاه عمومی، گسترش امکانات و فرصت‌ها، و دموکراتیک کردن هر چه بیش‌تر جامعه، حداکثر کنترل را با حداکثر آزادی‌هایی که تاکنون در تاریخ بشر روی داده ...  بیشتر
بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی (بر اساس پدیدارشناسی روح و درس‌گفتارهای زیباشناسیِ هگل)
بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی (بر اساس پدیدارشناسی روح و درس‌گفتارهای زیباشناسیِ هگل)

محبوبه اکبری ناصری؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی

دوره 11، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.30470/phm.2020.124970.1783

چکیده
  در «پدیدارشناسیِ روح»، شواهدی دال بر این‌همانیِ مطلق و امر الهی وجود دارد. امر الهی در نزد هگل ذاتِ عقلانی دارد؛ بنابراین امر الهی بی‌کرانه، می‌بایست در موجودِ کران‌مند حضور یابد تا روح، خود ...  بیشتر