بررسی مفاهیم «غنی» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا
بررسی مفاهیم «غنی» و «فقیر» از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 7-20

چکیده
  اصطلاح «فقیر» و «غنی» نخستین‌بار در مباحث دینی، کلامی و عرفانی مطرح شد. پس از آن برخی فلاسفۀ مسلمان نیز این عناوین را در فلسفه وارد کرده، به تحلیل آن‌ها پرداخته‌اند. «غنی مطلق» از نظر ...  بیشتر
رابطۀ خیال و اراده در فلسفۀ ملاصدرا
رابطۀ خیال و اراده در فلسفۀ ملاصدرا
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 21-39

چکیده
  خیال به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ادراکی انسان، نقش موثری در رفتار انسان‌ها و سعادت آن‌ها دارد. مقالۀ حاضر با هدف تبیین ماهیت خیال، ماهیت اراده و چگونگی ارتباط خیال و اراده در نفس انسان تدوین گردیده ...  بیشتر
تکامل و صیرورت نفس در پرتو تخلق به آموزه‌های اخلاقی با تکیه بر آراء صدرالمتألهین شیرازی
تکامل و صیرورت نفس در پرتو تخلق به آموزه‌های اخلاقی با تکیه بر آراء صدرالمتألهین شیرازی
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 41-72

چکیده
  انگارۀ تاثیر «حکمت عملی و اخلاق» در تکامل نفس، علاوه از اهمیَت فوق العاده‌اش در نیل به «مرتبه فوق تجرد عقلی» در حکمت ملاصدرا، از ترابط میان این دو رهیافت نزد وی خبر می‌دهد. توجَه به اندیشه‌های ...  بیشتر
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
مسأله معرفت، جدال ارسطو و درایور
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 73-95

چکیده
  اخلاق ارسطویی پیوندی نزدیک با مفهوم فضیلت دارد. در سنت ارسطویی فاعل اخلاقی برای اتصاف به فضیلت، لازم است با معرفت کامل نسبت به شرایط عمل کند. از نظر ارسطو معرفت جزء سازنده و ضروری یک فضیلت محسوب می‌شود. ...  بیشتر
رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
رویکرد برون‌گرایانة تامس کوهن به تاریخ علم
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 97-133

چکیده
  در نگارش تاریخ علم تا نیمة دوم قرن بیستم رویکردی درون‌گرایانه غلبه داشت. بر اساس این رویکرد وظیفة مورخ این است که تاریخ عقلانی نظریه‌ها را بنویسد و نشان دهد که تاریخ علم، تاریخ انباشت یافته‌ها و ابداعات ...  بیشتر
بررسی مفهوم عدم در فلسفۀ هایدگر و نیشیدا
بررسی مفهوم عدم در فلسفۀ هایدگر و نیشیدا
دوره 3، شماره 11 ، آذر 1392، صفحه 135-161

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی مفهوم عدم در تفکر هایدگر و نیشیدا است. هایدگر، که میراث‌دار فلسفۀ غرب است، در کتاب متافیزیک چیست به نحو بنیادین به مسئلۀ عدم می‌پردازد. به عقیدۀ او مفهوم عدم نه تنها از مفهوم نفی ...  بیشتر