موضوعات = فلسفه اخلاق
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر درباره اخلاقی بودن سقط جنین

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 229-254

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه تیزقدم


2. حکمت عملی از نظر آکویناس

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-277

فاطمه اصلی بیگی؛ مجید ملایوسفی


3. بررسی مفهوم‌ و مدلول شرم: مقایسه‌‌ی برخی از مهمترین دیدگاه‌های روان‌شناختی‌ با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-143

جلیل اعتماد؛ حسین د باغ؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری


4. سامری خیرخواه و‌جواز سقط جنین

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-88

زینب دهقانی نیستانی؛ علیرضا آل بویه


5. چالش‌های «آزادی» در کاوش‌های «میل» و «فِینبرگ»

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-142

شیرزاد پیک حرفه


6. کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 241-268

مرتضی زارع گنجارودی؛ ربابه منافی؛ مهدی زمانی