موضوعات = فلسفه اخلاق
1. نقد و بررسی آزمایش‌های لیبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بهرام علیزاده


2. لایب‌نیتس و تمایز جوهر خدا و مُناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

شهین اعوانی


3. تأثیر اندیشه های پریچارد بر دیدگاه فرااخلاقی راس در باب ماهیت و اصول الزام و ارتباط آن با خوب اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

بیتا نخعی؛ حسین کلباسی اشتری


4. حکمت عملی از نظر آکویناس

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-277

فاطمه اصلی بیگی؛ مجید ملایوسفی


5. بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر درباره اخلاقی بودن سقط جنین

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 229-254

فاطمه جمشیدی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه تیزقدم


6. بررسی مفهوم‌ و مدلول شرم: مقایسه‌‌ی برخی از مهمترین دیدگاه‌های روان‌شناختی‌ با یک دیدگاه الهیاتی-اخلاقی

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-143

جلیل اعتماد؛ حسین د باغ؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری


7. چالش‌های «آزادی» در کاوش‌های «میل» و «فِینبرگ»

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-142

شیرزاد پیک حرفه


8. سامری خیرخواه و‌جواز سقط جنین

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-88

زینب دهقانی نیستانی؛ علیرضا آل بویه


9. کارکردهای تفکر نقدی در اخلاق از منظر آر. اِم. هِر

دوره 7، شماره 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 241-268

مرتضی زارع گنجارودی؛ ربابه منافی؛ مهدی زمانی