موضوعات = فلسفه دین
تعداد مقالات: 5
1. معنای زندگی در حیات دینی و حیات سکولار (نقد دیدگاه ریچارد تیلور)

دوره 8، شماره 21، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-227

ذوالفقار ناصری


2. دیالکتیک تثلیث در رابطه سکولار خدا و جهان

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-192

سیدحمید طالب زاده؛ فاطمه دلاوری پاریزی


3. نسبت میان باور دینی و «ارزشمندی» زندگی با نظر به دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

دوره 8، شماره 20، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-67

مسعود میرزایی فیروزی؛ مینو حجت؛ میترا (زهرا) پورسینا


4. نگرش های فلسفی مورخان ادیان : مطالعه موردی جیمز فریزر و میر چا الیاده

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-166

ملیحه صابری نجف ابادی